Vladimir Putin, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı (2000-2008)


Tüm dünyada derin saygı ve büyük itibar sahibi olan bir devlet adamı aramızdan ayrıldı. Haydar Ali Rıza oğlu Aliyev`in uzun yıllar yaptığı verimli çalışmalar halklarımızın ortak tarihi ile doğrudan bağlantılı olmuştur. O, Rusya ve Azerbaycan`ın stratejik ortaklığının temelini atmış, dostluğumuzun ve karşılıklı anlayışın pekiştirilmesine büyük kişisel katkılarda bulunmuştur.

Onun ölümü Bağımsız Devletler Topluluğu için, tüm uluslararası camia için telafisi mümkün olmayan bir kayıptır.