OXUCULARA MÜRACİƏT


Hörmətli oxucularımız!

  YENİ MATERİALLAR 

Azərbaycan xalqının ümummilli lideri, müasir dövrün görkəmli siyasi xadimi Heydər Əliyevin irsinə həsr edilmiş "Heydər Əliyev irsi" Beynəlxalq Elektron Kitabxanasının 10 may 2018-ci ildə fəaliyyətinin 14 ili tamam oldu.

50 dildə fəaliyyət göstərən kitabxanada bu böyük siyasət adamının yüzlərlə əsəri - çıxışları, müsahibələri, görüşləri, bəyanatları və məktublarının mətnləri ilə tanış ola bilərsiniz.

Heydər Əliyevin əsərlərinin müxtəlif dillərdə nəşri politoloqlar, iqtisadçılar, jurnalistlər və Azərbaycanın ən yeni tarixi və inkişafı, keçmişi və gələcəyi ilə maraqlanan bütün insanlar üçün faydalıdır. Oxucularımızdan aldığımız məktublar da göstərir ki, kitabxanamız onları çox maraqlandırır. Mübaliğəsiz demək olar ki, ötən dövr ərzində dünyanın 200-dən artıq ölkəsindən milyonlarla oxucu kitabxanamızla tanış olmuşdur. Dünyanın qabaqcılelm və təhsil mərkəzləri, nüfuzlu dövlət təşkilatları, məşhur media orqanları, kitabxanalar, nəhəng transmilli şirkətlər və başqalarının təmsilçiləri kitabxanamızın daimi oxucularındandır.

"Heydər Əliyev irsi" Beynəlxalq Elektron Kitabxanası nəşriyyat fəaliyyəti ilə də məşğuldur. Müxtəlif xarici dillərdə nəşr olunmuş kitablarımızın bəziləri ilə saytımızda tanış ola bilərsiniz.

"Heydər Əliyev irsi" Beynəlxalq Elektron Kitabxanası gündəlik olaraq yeniləşir, zənginləşir. Kitabxana haqqında bütün rəy və təkliflərinizi bizə göndərməyinizi xahiş edirik.

office@aliyev-heritage.org

"Heydər Əliyev irsi" Beynəlxalq Elektron Kitabxanası öz təklifləri ilə saytımızın təkmilləşdirilməsində yardımçı olan oxuculara təşəkkürünü bildirir.

 
Nəşrimiz
 Baxın


FOTOQALEREYA

HEYDƏR ƏLİYEV – 95

İkinci söhbət

Birinci söhbət

Heydər Əliyev İrsini Araşdırma Mərkəzinin tədqiqatçı qrupu tərəfindən tərtib edilən yeni tarixi arayışlar:

1. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin ATƏT-in İstanbul Zirvə görüşündə nitqi (18 noyabr 1999-cu il) 

2.ATƏM-in üzvü olan ölkələrin dövlət və hökumət başçılarının Budapeşt görüşündə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin çıxışı (6 dekabr 1994-cü il)

3.Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin görkəmli Azərbaycan bəstəkarı Arif Məlikovun müəllif gecəsində çıxışı (Rüstəm Mustafayev adına Azərbaycan Dövlət İncəsənət Muzeyi, 5 fevral 1995-ci il)

4.BMT Baş Məclisinin 49-cu sessiyasında Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin çıxışı (Nyu-York, 29 sentyabr 1994-cü il)

5.Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin İslam Konfransı Təşkilatının üzvü olan ölkələrin dövlət və hökumət başçılarının Kasablanka zirvə toplantısında çıxışı (13 dekabr 1994-cü il)


Anonslar
HEYDƏR ƏLIYEV AZƏRBAYCAN ELMINDƏ
2018-08-17
Vəzirov Həbib Cəlil oğlu. “HEYDƏR ƏLİYEV VƏ NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASININ İQTİSADİ İNKİŞAFI” (2015)
HEYDƏR ƏLIYEV AZƏRBAYCAN ELMINDƏ
2018-08-13
Allahverdiyeva Lalə Zahir qızı. “İBTİDAİ SİNİF ŞAGİRDLƏRİNİN İDEYA İNAMININ FORMALAŞDIRILMASINDA HEYDƏR ƏLİYEV İRSİNDƏN İSTİFADƏNİN ELMİ-PEDAQOJİ ƏSASLARI” (2014)
HEYDƏR ƏLIYEV AZƏRBAYCAN ELMINDƏ
2018-08-06
Hüseynova Rimunə Zakir qızı. “AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ TÜRK DÖVLƏTLƏRİ İLƏ MÜNASİBƏTLƏRİNİN İNKİŞAFINDA HEYDƏR ƏLİYEVİN ROLU (1993-2003-CÜ ILLƏR)” (2015)
HEYDƏR ƏLIYEV AZƏRBAYCAN ELMINDƏ
2018-07-31
Əkbərov Qadir Ismayil oğlu. “HEYDƏR ƏLİYEV VƏ NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASINDA MİLLİ-MƏNƏVİ DƏYƏRLƏR MƏSƏLƏSİ” (2016)
HEYDƏR ƏLIYEV AZƏRBAYCAN ELMINDƏ
2018-07-23
Paşazadə Tahir Ağalar oğlu. “HEYDƏR ƏLİYEV VƏ AZƏRBAYCAN XALQ YARADICILIĞI” (2018)
HEYDƏR ƏLIYEV AZƏRBAYCAN ELMINDƏ
2018-07-20
Quliyeva Səidə Zakir qızı. “HEYDƏR ƏLİYEVİN ƏSƏRLƏRİ AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ İSLAM KONFRANSI TƏŞKİLATI İLƏ ƏLAQƏLƏRİNİ ÖYRƏNMƏK ÜÇÜN MƏNBƏ KİMİ” (2014)
HEYDƏR ƏLIYEV AZƏRBAYCAN ELMINDƏ
2018-07-16
Şabanov Mehman Sərxan oğlu. “HEYDƏR ƏLİYEVİN AZƏRBAYCANIN ƏRAZİ BÜTÖVLÜYÜNÜN TƏMİN OLUNMASI SAHƏSİNDƏ FƏALİYYƏTİ” (2012)
HEYDƏR ƏLIYEV AZƏRBAYCAN ELMINDƏ
2018-07-13
Baxşəliyev Fərid Rafiq oğlu. “HEYDƏR ƏLİYEV VƏ AZƏRBAYCANIN TƏHSİL SİSTEMİNDƏ APARILAN İSLAHATLARIN ƏSAS İSTİQAMƏTLƏRI (problemin öyrənilməsinin müqayisəli-tarixi təcrübəsi)” (2011)
HEYDƏR ƏLIYEV AZƏRBAYCAN ELMINDƏ
2018-07-09
Сabbarli Ələkbər Həsən oğlu. “HEYDƏR ƏLİYEV VƏ NAXÇIVAN TARİXİ MƏSƏLƏLƏRİ” (2013)
HEYDƏR ƏLIYEV AZƏRBAYCAN ELMINDƏ
2018-07-05
Məmmədova Şərəbani Əli qızı. “HEYDƏR ƏLİYEV VƏ AZƏRBAYCAN ƏDƏBİYYATI MƏSƏLƏLƏRİ” (2014)
HEYDƏR ƏLIYEV AZƏRBAYCAN ELMINDƏ
2018-07-03
Qasimov Ədalət Qasim oğlu. “HEYDƏR ƏLİYEV VƏ NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASININ İNKİŞAF TARİXİ (1969-2003-cü illər) (2011)
HEYDƏR ƏLIYEV AZƏRBAYCAN ELMINDƏ
2018-07-02
Hüseynova Leyla Əhliman qızı. “HEYDƏR ƏLİYEV İRSİNDƏ AZƏRBAYCAN TARİXİ MƏSƏLƏLƏRİ (MÜSTƏQİLLİK DÖVRÜ)” (2014)
HEYDƏR ƏLIYEV AZƏRBAYCAN ELMINDƏ
2018-06-30
Haciyev Rəhman Balabəy oğlu. «HEYDƏR ƏLİYEV VƏ AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA GƏNCLƏR SİYASƏTİ (1993-2003-CÜ ILLƏR)» (2012)
MƏŞHURLAR HEYDƏR ƏLİYEV HAQQINDA
2018-06-29
Boris Yeltsin, Rusiya Federasiyasının prezidenti (1991-1999)
Sosial-iqtisadi inkişaf
2018-06-20
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin 3-cü Azərbaycan beynəlxalq ticarət sərgisinin açılışında nitqi - Bakı İdman və Sərgi Kompleksi, 3 sentyabr 1997-ci il