Ecevid Bülent (1925)


1999-2003-cü illərdə Türkiyənin baş naziri.