Şeyxülislamov Əkbər ağa (1891-1961)


Azərbaycan ictimai-siyasi xadimi.