Sührəvərdi Şihabəddin (1145-1234)


Azərbaycan mütəfəkkiri, görkəmli sufi.