Xoyski Fətəli xan (1875-1920)


Azərbaycan ictimai-siyasi xadimi.