Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin GUÖAM təşkilatının üzvü olan ölkələrin dövlət başçılarının Yalta zirvə görüşündən qayıtdıqdan sonra Bakı Binə hava limanında jurnalistlərə müsahibəsi - 7 iyun 2001-ci il


Heydər Əliyev: Mən dünən yola düşərkən nədən ötrü getdiyimi sizə demişdim. Ona görə də təkrar etməyə ehtiyac yoxdur. GUÖAM ölkələrinin sammiti Yaltada keçdi. Dünən ikitərəfli görüşlər oldu. Bu gün isə sammit çox yaxşı keçdi. Hesab edirəm ki, GUÖAM yaranandan indiyə qədər keçən vaxt ərzində inkişaf edibdir və Yaltadakı bugünkü sammit GUÖAM-ın beynəlxalq qurum kimi təşkilatlanması haqqında qərarlar qəbul etdi - Yalta Xartiyası, sonra bəyanat. Biz belə qərar qəbul etdik ki, sənədlər Birləşmiş Millətlər Təşkilatına təqdim olunsun və GUÖAM beynəlxalq bir təşkilat kimi hər yerdə tanınsın.

Hesab edirəm ki, hamımız, yəni beş ölkənin prezidenti eyni fikirdəyik. Bu fikirlərimizi də orada ifadə etdik. Hesab edirəm ki, lazım olan bütün məsələlər xartiyada öz əksini tapıbdır. İndi kimin nə sözü var, buyursun.

Sual: Cənab prezident, Azərbaycan-Türkiyə qaz kəmərinin Gürcüstandan keçməsi məsələsini prezident Eduard Şevardnadze ilə müzakirə etdinizmi?

Heydər Əliyev: Bəli, müzakirə etdim. O mənə dedi ki, heç bir problem yoxdur. Bilirsiniz ki, mən iki gün öncə sərgidə də onların nümayəndəsinə demişdim. Dedi ki, heç bir problem yoxdur. Yaxın günlərdə onlar bütün sənədləri rəsmiləşdirəcək və parlamentdən keçirəcəklər.

Sual: Cənab prezident, Rusiyanın müşahidəçisi kimi GUÖAM-da iştirak etməsi məsələsi müzakirə olundumu?

Heydər Əliyev: Yox, bu məsələlərə baxılmadı. Çünki əvvəllər bəzi prezidentlərdə müxtəlif fikirlər olmuşdur. Bu barədə yenə də fikir mübadiləsi aparıldı. Ancaq bu məsələlər müzakirə olunmadı. Ümumiyyətlə, bizim hamımızda belə əhval-ruhiyyə var ki, yəqin GUÖAM-a başqa yaxın ölkələr də daxil ola bilərlər.

Sual: Cənab prezident, Rumıniya ilə Bolqarıstanın bu təşkilata daxil olması müzakirə edildimi?

Heydər Əliyev: Deyirəm, müzakirə olunmadı. Amma fikir mübadiləsi aparıldı.

Sual: Cənab prezident, Türkiyənin bu təşkilata daxil olması düşünülürmü?

Heydər Əliyev: Ümumiyyətlə, qonşu ölkələrin hamısı haqqında fikir mübadiləsi aparıldı.

Sual: Cənab prezident, Ermənistanın xarici işlər naziri Vardan Oskanyan bildirib ki, onlar danışıqlarda Paris prinsiplərinə razıdırlar. Ümumiyyətlə, Parisdə hər hansı bir prinsip olubmu və bu, ölkəmizin maraqlarına nə qədər ziddir ki, guya Azərbaycan bu prinsiplərdən çəkinir?

Heydər Əliyev: Bilmirəm onlar hansı prinsipləri deyirlər. İndi mən buna cavab verməyə hazır deyiləm.

Sual: Cənab prezident, son zamanlar Azərbaycanda çeçenlərin törətdikləri qətllərin, silahlı basqınların sayı artır. Dünən Balakəndə iki polis nəfərini öldürüblər. Azərbaycan bu sahədə Rusiya ilə əməkdaşlıq etməyə hazırlaşırmı?

Heydər Əliyev: Azərbaycan Rusiya ilə bu barədə nə əməkdaşlıq edə bilər? Rusiya özü neçə illərdir Çeçenistanda müharibə aparır. Elə hər gün Moskva televiziyasından eşidirsiniz ki, orada çeçenlər Rusiyanın polis nümayəndələrini, yaxud başqa hərbi nümayəndələrini öldürürlər. Bəzən partlayış edirlər, bəzən odlu silahlardan istifadə edirlər. Hər halda, biz belə fikirdəyik ki, gərək bütün bu hadisələrə son qoyulsun. Balakəndə baş vermiş hadisə də məni çox narahat etdi. Ona görə mən hüquq-mühafizə orqanları ilə müzakirə etdim və onlara göstəriş verdim, lazımi tədbirlər düşünsünlər ki, biz vaxtında bunların qarşısını alaq.

Sual: Cənab prezident, Amerika Birləşmiş Ştatlarının müdafiə naziri Ankarada olub və Türkiyəyə Ermənistanla əməkdaşlıq etməyi, sərhədləri açmağı təklif edibdir. Bunun cavabında baş nazir Bülənd Ecevit iki şərt irəli sürüb ki, ermənilər Qarabağdan çıxmalı və Naxçıvana dəhliz verməlidirlər. Türkiyənin bu mövqeyi Ermənistana hər hansı təsir vasitəsi kimi qiymətləndirilə bilərmi?

Heydər Əliyev: Bilirsiniz, Türkiyə bizim dostumuzdur. Türkiyə bizim ən yaxın müttəfiqimizdir. Türkiyə dəfələrlə bəyan edibdir ki, Türkiyənin Ermənistanla münasibətləri yalnız Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi aradan qaldırılandan sonra ola bilər. Koçaryanla birbaşa, həmsədrlərin vasitəsilə danışıqlarımızda da bu məsələ gündəlikdə durur. Yəni Türkiyə belə fikirdədir ki, əgər Ermənistan silahlı qüvvələri Azərbaycanın işğal olunmuş torpaqlarını azad etsə, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa olunsa və bu münaqişəyə son qoyulsa, sülh əldə edilsə, Türkiyə bunu edə bilər. Amma əgər bunlar olmasa, Türkiyə, güman edirəm ki, heç bir şey etməyəcəkdir.

Mən bunu bilmirdim, siz mənə məlumat verirsiniz. Əgər hörmətli Bülənd Ecevit belə cavab veribsə, tamamilə düz cavab veribdir. Xatirinizdədir, mən mart ayında Türkiyədə olarkən danışıqların hamısında bu məsələni çox kəskin qoymuşdum. Yəni burada bir fikir müxtəlifliyi yoxdur. Ancaq Türkiyədə bəzi tacirlr, filanlar şəxsi, kiçik mənfəətlərdən ötrü belə təkliflər irəli sürürlər. Bizə məlumdur.

Vaxtilə hörmətli Süleyman Dəmirəl Qarsda olanda orada yaşayan adamlar ondan xahiş etmişdilər ki, sərhədi açın, alış-veriş edək. Sonra Süleyman Dəmirəl bunu mənə dedi. Özü də dedi ki, bil- ki, bunlar azərilərdir, - bax, bunu da düşünün, - məndən bunu xahiş edən azərilərdir. Amma Süleyman Dəmirəl onlara çox sərt cavab vermişdi. Demişdi ki, bir neçə qəpik-quruşdan ötrü belə böyük məsələlərə yol vermək olmaz. O, bir neçə dəfə bəyan etmişdi ki, Ermənistan-Türkiyə sərhədinin açarı Ermənistandadır. Türkiyə bu mövqeyini dəyişməyibdir. İnanıram ki, dəyişməyəcəkdir. Baş nazir hörmətli Bülənd Ecevitin də belə cavabı həmin mövqeyin dəyişmədiyini göstərir.

Sual: Cənab prezident, dekabrın sonlarında İran və Ermənistan ümumi dəyəri 120 milyon dollar olan qaz kəmərinin çəkilişinə başlayacaqlar. İranla Ermənistanın bu yeni əməkdaşlığını Siz necə qiymətləndirirsiniz?

Heydər Əliyev: İran Ermənistanla təkcə bu gün əməkdaşlıq edir? İran Ermənistanla neçə illərdir ki, əməkdaşlıq edir və Ermənistan da gizlətmir. Vaxtilə keçmiş prezident Levon Ter-Petrosyan demişdi ki, əgər İranla Ermənistan arasında iqtisadi əlaqələr iki gün kəsilsə, Ermənistan boğula bilər. Bu sözlər mənim xatirimdədir. Ona görə bu, yeni bir şey deyildir. Qaz kəməri haqqında da onlar çoxdan danışıqlar aparıblar. Bunlar məni təəccübləndirmir.

Sual: Cənab prezident, dünən Türkiyənin ölkəmizdəki səfirliyində mətbuat konfransı keçirən Türkiyənin energetika və təbii ehtiyatlar naziri Bakı-Tbilisi-Ceyhan layihəsinə toxunaraq demişdir ki, bu, heç də siyasi layihə deyil və regiondakı xalqların firavanlığına, müstəqilliyinə, təhlükəsizliyinə xidmət edir. Bir də ki, bu layihənin xərclərinin 500 milyon dollar artması nə dərəcədə doğrudur?

Heydər Əliyev: Bilirsiniz, təbiidir ki, hər bir belə layihə birinci növbədə kommersiya xarakteri daşıyır. Ancaq dəfələrlə Türkiyədə də, Azərbaycanda da deyilib və Qərb ölkələrində də deyilibdir ki, Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri çəkəcəyik, - eyni zamanda bizim bölgədə sabitliyin, təhlükəsizliyin təmin olunmasına kömək edəcəkdir. Türkiyənin naziri bunu nə cür deyibdir, mən ona cavabdeh deyiləm.

500 milyon dollar deyirsiniz, belə bir şey yoxdur. Yəni vaxtilə deyilmişdi ki, - artıq bu, layihədə əks olunubdur, - Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin qiyməti 2 milyard 400 milyon dollardır. Əvvəl Azərbaycan Beyəlxalq Əməliyyat Şirkəti bu rəqəmlə razılaşmırdı. Kimsə onlara rəqəm vermişdi ki, bu, 3 milyard dollar, ondan da artıqdır. Elə buna görə də mübahisə bu məsələni bir az gecikdirdi. Ancaq o vaxt belə fikir də oldu ki, Türkiyə bu qiyməti dəyərləndiribdir - 2 milyard 400 milyon dollar. Əgər iş zamanı bu qiymətdən artıq məsrəf olsa, onları Türkiyə öz üzərinə götürəcəkdir. Onlar vaxtilə belə bəyanat veriblər. Amma indi heç bir şey deyə bilmərəm. Mən hesab edirəm ki, indiki durumda elə nəzərdə tutulmuş məbləğ bunu təmin edəcəkdir.

Sual: Cənab prezident, İnterfaks agentliyi Türkmənistan diplomatına istinadan belə bir məlumat yayıbdır ki, Azərbaycan mübahisəli yataqlar barəsində güzəştə getməsə, Türkmənistan Azərbaycana qarşı sərt tədbirlər görəcəkdir. Qeyd edilir ki, Azərbaycanın Türkmənistana 52 milyon dollar borcu var. Ümumiyyətlə, bu sərt tədbir nədən ibarət olar və belə bir borc varmı?

Heydər Əliyev: Birincisi, o sərt tədbir nədən ibarət olar, onu siz Türkmənistandan soruşun. Mən bunu deyə bilmərəm. Bizim onlara borcumuz var. Amma 52 milyon deyil. Təəssüflər olsun ki, vaxtilə Azərbaycanda hərcmərclik dövründə bəzi vəzifəli şəxslər Türkmənistandan, - deyə bilmərəm ki, hökumət vasitəsilə, orada da bizdəki kimi adamlar, yəni vəzifəsindən sui-istifadə edən adamlar var, - guya Azərbaycana qaz alıblar. Bunun pulunun bir hissəsi qaytarılıb, bir hissəsi isə qaytarılmamışdır. Bu məsələ əvvəllər də qaldırılmışdı. Ancaq son zamanlar Türkmənistan bunu çox təkidlə qaldırır. Bu barədə Türkmənistan prezidenti mənə məktub yazmışdı. Mən baş nazirə tapşırmışam. Bu məsələlərlə məşğul olur.

Sual: Cənab prezident, Bakıda baş verən qətl hadisələrinə qayıtmaq istəyirəm. Sizcə, Azərbaycan ölüm hökmünün ləğvində tələsməyib ki?

Heydər Əliyev: Yəni hesab edirsiniz ki, əgər ölüm hökmü qalsaydı, bu qətllər olmayacaqdı? Biz ölüm hökmünü ləğv edəndə həbsxanada ölüm hökmünə məhkum olmuş 130 nəfər insan var idi. Amma mən prezident olduğum zaman, qərarı qəbul edənə qədər - qərarı 1999-cu ildə qəbul etdik - bir nəfər haqqında da ölüm hökmü icra olunmamışdır. Ona görə də hesab edirəm ki, biz düz iş görmüşük. Guya ölüm hökmü qalsaydı, qətllər olmayacaqdı, yaxud da belə şeylər olmazdı - hesab edirəm, bunların əlaqəsi yoxdur.

Sual: Cənab prezident, Siz 1993-cü ildə prezident seçilməzdən əvvəl Azərbaycan təcrid vəziyyətində idi. İslam Konfransı Təşkilatını və digər bir neçə beynəlxalq təşkilatı çıxmaq şərti ilə Azərbaycan heç yerdə təmsil olunmurdu, əməkdaşlıq etmirdi. İndi isə Sizin dövrünüzdə Azərbaycan bir neçə beynəlxalq və regional təşkilata üzv qəbul olunubdur. Bu əlaqələr Azərbaycana konkret olaraq hansı faydaları verir?

Heydər Əliyev: Çox fayda verir. Dünyanın heç bir müstəqil dövlətinin nə qədər çox ölkələrlə yaxın əlaqələri olsa, o qədər də bundan faydalanacaqdır. Beynəlxalq təşkilatlarda təmsil olunmaq da özlüyündə hər bir ölkə üçün çox vacib məsələdir.

Sizin dediyinizə gəldikdə, həqiqətən biz təcrid olmuşduq. Biz dünən axşam söhbət edirdik. Bilirsiniz ki, vaxtilə Azərbaycan dövlət müstəqilliyini əldə edəndən sonra Özbəkistanla Azərbaycan arasında bütün əlaqələr kəsilmişdi. Azərbaycanın o vaxtkı rəhbərləri - Xalq Cəbhəsi hakimiyyəti hesab edirdi ki, Mərkəzi Asiyadakı bütün ölkələrdə demokratiya yoxdur, onlarla heç bir əlaqə saxlamaq lazım deyildir. Onları burada tənqid etməyə və bəzilərini də təhqir etməyə başlamışdılar. Ona görə də onlar əlaqəni kəsmişdilər.

Məsələn, vaxtilə Özbəkistanla bizim çox gözəl əlaqələrimiz olmuşdur. Təyyarə reysləri vardı, çünki orada çoxlu azərbaycanlı da yaşayır. İqtisadi əlaqələr də çox yaxşı idi. Mən prezident olandan sonra, - dünən İslam Kərimovla söhbət edirdik, xatırlayırdıq, - iki il lazım oldu, mən onları inandırdım ki, indi Azərbaycanda onlara qarşı əvvəlki əhval-ruhiyyə yoxdur.

Əgər bir ölkə hansısa ölkəyə qarşı ədalətsiz olursa, yaxud da onun daxili işlərinə qarışmağa cəhd göstərirsə, əlbəttə, öz müstəqilliyinə, suverenliyinə dünya miqyasında hörmət edən ölkə o birisinə adekvat cavab verir. O vaxtlar Özbəkistanın prezidenti əmr vermişdi ki, Daşkəndlə Azərbaycan arasındakı bütün reyslər bağlansın.

Özbəkistan prezidenti İslam Kərimovla biz keçmişdən çox yaxın əlaqədə idik, bir yerdə işləmişdik. Mən Moskvada işləyəndə o, Özbəkistanda baş nazirin müavini idi. Dəfələrlə mənim yanımda olmuşdu. Yəni şəxsən mənə çox böyük hörməti olan insandır. Ancaq burada özlərini yeganə "demokrat" adlandıran adamlar onu o qədər incitmişdilər ki, mənim kimi adam onun əhval-ruhiyyəsini dəyişdirə bilmirdi. Baxmayaraq ki, o məni çox istəyir və hər dəfə, o vaxt da görüşəndə mənə çox böyük hörmət göstərir. Ona görə əsas prinsip budur ki, heç bir ölkə başqa ölkənin daxili işlərinə qarışmamalıdır. Əgər sən öz ölkənin işlərini həll edə bilirsənsə, həll et.

Azərbaycanda bir məsəl var: özünə umac ova bilmir, başqasına əriştə kəsir. Burada, Azərbaycanda hərc-mərclik, xaos idi. Bu dövləti, ölkəni idarə edən adamlar, bəli, guya dünyanın "demokratları" idilər. Bunlar guya hər yerdə demokratiya yaratmaq istəyirdilər. Aqibəti də məlumdur. 1993-cü ildə elə bu günlərdə Azərbaycanın başına nələr gəlmişdi?

İndi Azərbaycan müxtəlif təşkilatlarda təmsil olunub, hətta bu yaxınlarda bizi Amerika Dövlətləri Təşkilatına müşahidəçi kimi qəbul ediblər. Bizim Amerika Birləşmiş Ştatları və Kanadadan başqa, oradakı digər ölkələrlə geniş diplomatik əlaqələrimiz yoxdur. Bizim buna sadəcə, maliyyə imkanlarımız yoxdur. Bəlkə də olmalıdır. Amma eyni zamanda Braziliya kimi bir ölkə GUÖAM təşkilatında iştirak etmək üçün öz fikrini bəyan edibdir. GUÖAM təşkilatını yaradanlar Azərbaycan, Gürcüstan, Moldova, Ukraynadır. Sonra isə Özbəkistan ona daxil olubdur. İndi bundan sonra da daxil olacaqlar. Ona görə də bu, hər bir ölkə üçün vacibdir. Mən çox məmnunam ki, Azərbaycan indi dünyada bizim bölgələrə aid olan bütün beynəlxalq təşkilatlarda təmsil olunur.

Sual: Cənab prezident, Siz ayda bir-iki dəfə brifinq keçirirsiniz və xalqımız hesabatları eşidir. Amma digər dövlət məmurları mətbuatdan qaçırlar. Onlar təhlükəsizlik xidmətinə tapşırıq veriblər ki, jurnalistləri buraxmasınlar. Siz gedəndən sonra bizi buraxırlar.

Heydər Əliyev: Bilirsən, mən bunu deyə bilmərəm. Hər halda, mən onlardan soruşaram, niyə belə ediblər. Amma təxminən öz mülahizəmi deyə bilərəm. O da ondan ibarətdir ki, sizin bəziləriniz deyilən sözü əksinə ifadə edirsiniz, yaxud ona öz mülahizələrinizi əlavə edirsiniz. Ona görə də sizin sualınıza cavab verən məmur görür ki, özü belə deməyib, amma o gedib belə yazıbdır. İndi nə edəcəksən? Gedib jurnalistlə, müxbirlə döyüşməyəcəksən ki? Bu da onu incidir, narazı salır.

Mən heç bir şeydən çəkinmirəm. Kim nə sual verir, versin. Hamısına cavab verməyə hazıram. Ancaq istəyirsinizsə, suallarınıza hamı cavab versin, bəzi xəstəliklərdən qurtarmaq lazımdır. Çünki bilirsiniz, mən bir-iki dəfə demişəm, indi Azərbaycan bu barədə, yəni demokratiya, söz azadlığı, mətbuat azadlığı müəyyən qədər xəstəlik dövrü keçirir. Çünki insanlar var ki, demokratiya nədir, ağlına düşməyibdir. Başqa bir sənəti yoxdur, başqa bir işi yoxdur, səhərdən-axşama kimi demokratiya-demokratiya qışqırır.

Məsələn, mətbuat azadlığı. Azərbaycanda olan mətbuat azadlığı heç bir yerdə yoxdur. Türkiyə kimi böyük bir ölkədə, - düzdür, orada mətbuat çox azaddır və bəzən də Türkiyənin dövlət adamları şikayətlənirlər ki, onlar da çox ədalətsiz hərəkətlər edirlər. 10-15 qəzet var. Amma burada qəzetin hörmətini aşağı salmısınız. Hərə bir qəzet çıxarır. Qəzetdə də yalan-yalan şeylər yazırlar. O gün mənə deyirlər, adını çəkmək istəmirəm, çünki mən hansı qəzetin adını çəksəm, onun hörməti qalxacaqdır, - filan qəzetdə filan-filan şeylər yazılıbdır. Dedim, bu qəzet haradandır? Deyirlər, bəli, çıxır, özü də filankəsindir. Həmin adam bir tərəfdən deyir ki, acından ölürəm, mənə kömək edin. O biri tərəfdən də qəzet çıxarır. Heç olmasa, qəzetdə ədalətli şeylər yazsa...

Bilirsiniz, bizim həyatımızda nöqsanlar, çatışmazlıqlar, qanunsuzluqlar, rüşvətxorluq və başqa qüsurlar var. Əgər siz bunları olduğu kimi əks etdirsəniz və bütün qəzet, televiziya işini yalnız bunlara həsr edib başqa şeylərə toxunmayacaqsınızsa, onda biz bu xəstəlikdən tezliklə çıxarıq. Sən deyəsən ANS televiziyasındansan?

Jurnalist: Bəli.

Heydər Əliyev: ANS başlayır ki, orada filankəsi öldürdülər, burada filankəsin arvadına bu söz dedilər, orada filankəsin uşağına belə etdilər. Mən hərdənbir, vaxtım olanda sizin verilişlərə baxıram. Bir dənə müsbət şey yoxdur. Yəni bu ölkədə bir müsbət şey yoxdurmu? Məsələn, mən səndən soruşuram, o gün bizdə böyük beynəlxalq sərgi keçdi. Elədirmi?

Jurnalist: Bəli.

Heydər Əliyev: Bilmirəm, siz orada var idiniz, yoxsa yox idiniz. Deyəsən, heç yox idiniz.

Jurnalist: Yox, çəkirdik.

Heydər Əliyev: Bu, böyük bir hadisədir ki, səkkiz ildir Azərbaycanda beynəlxalq neft və qaz sərgisi keçirilir və 25 ölkədən 340-dək şirkətin nümayəndəsi gəlibdir. Demək, bu, Azərbaycanın gördüyü işlərin nəticəsidir və Azərbaycana olan marağın nəticəsidir. Bilirsiniz onlar o stendləri düzəltməyə nə qədər xərc çəkirlər? Hərəsi çalışır ki, daha da gözəl etsin, daha da əyani etsin. Sübut etsin ki, onun gördüyü iş daha əhəmiyyətlidir ki, biz onunla iş quraq. Yaxud da onlar bunu bir-biri ilə iş qurmaq üçün edirlər. Soruşuram, ANS sərgiyə neçə dəqiqə həsr etdi?

Jurnalist: "Xəbərçi"də iki dəqiqə.

Heydər Əliyev: Qalanları nəyə həsr olundu?

Jurnalist: Qalanları da günün digər xəbərlərinə.

Heydər Əliyev: Hansı xəbərlər? Filan müxalifət bunu dedi. Sizin "ştatlı" adamlarınız var. Adlarını çəkmək istəmirəm. Bir neçə partiya başçılarıdır. Filankəsdən getdik soruşduq, bunu dedi. Sonra getdik filankəsdən soruşduq, bunu dedi. Siz anlayın. Beş-altı nəfər adam, guya özlərini siyasətçi edən, nə bilim, ya partiya rəhbəridir, ya başqanıdır, ya partiyanın ayağıdır, qoludur, qıçıdır, nəyidir - bunlar Azərbaycandakı ictimai fikri əks etdirirlərmi? Yox. Ona görə siz düşünün, fikirləşin. Məsələn, Moskva tleviziyasına baxın. Moskvada demokratiya Azərbaycandan azdır? Moskvada qəzetlər var ki, - indi mən təyyarədə baxırdım, - "Moskovski komsomolets" qəzeti, başqa qəzetlər. Axı onlar belə ədəbsiz verilişlər, yazılar vermirlər. Siz elə verilişlər verirsiniz ki, bu adamlar, ümumiyyətlə, sizinlə üz-üzə gəlmək istəmirlər. Çünki siz tikanlı adamlarsınız. Mənə bir şey batıra bilmirsiniz. Amma batırsanız da, mənim üçün fərqi yoxdur. Nə deyirsiniz, deyin.

Sual: Cənab prezident, Türkiyənin daxili işlər naziri istefaya göndərildi. Bəlkə də bu, Türkiyənin daxili işidir. Amma strateji tərəfdaşlığı və digər yaxınlıqları nəzərə alsaq, bu istefa məsələsinə Sizin münasibətinizi bilmək olarmı?

Heydər Əliyev: Birincisi, mən bunu səndən eşidirəm. Bilmirəm. İkincisi də, elə sən düz dedin. Bir ölkə başqa ölkənin daxili işlərinə qarışmamalıdır.

Sual: Cənab prezident, Yaltada hərbi əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olundumu?

Heydər Əliyev: Yox. Bilirsiniz, orada elan etmişik, bu təşkilat hansısa bir başqa təşkilata, başqa ölkəyə qarşı müştərək hansısa hərbi işlər görmək üçün yaranmayıbdır. Ona görə də əvvəlki görüşlərdə də, bu görüşlərdə də müzakirə olunmayıbdır.

"Azərbaycan" qəzeti, 8 iyun 2001-ci il.

Tarixi arayış