Tağıyev Hacı Zeynalabdin (1838-1924)


 Azərbaycan neft sənayesinin banilərindən biri, mesenat.