Yazıçı Hüseyn Məmmədəli oğlu İbrahimova - 26 iyun 1994-cü il


Hörmətli Hüseyn İbrahimov!

Sizi anadan olmağınızın 75 illiyi münasibətilə səmimi qəlbdən təbrik edir, sizə cansağlığı və üzün ömür arzulayıram.

Qırx illik yaradıcılığınızın bəhrəsi olan ədəbi əsərləriniz oxucularınızın ideya-mənəvi tərbiyəsində böyük əhəmiyyət kəsb etmiş, gənclərə saf duyğular, bəşəri hisslər aşılamış, müdrik ziyalı mövqeyiniz Sizə hörmət gətirmişdir.

Sizi yubileyiniz münasibətilə bir daha təbrik edir və ədəbi yaradıcılığınızda yeni-yeni uğurlar diləyirəm.

Heydər Əliyev,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti.

Ümumi tarixi arayış

Tarixi arayış

MƏDƏNİYYƏT