MƏDƏNİYYƏT


Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin görkəmli Azərbaycan bəstəkarı Arif Məlikovun müəllif gecəsində çıxışı (Rüstəm Mustafayev adına Azərbaycan Dövlət İncəsənət Muzeyi, 5 fevral 1995-ci il) sənədinə tarixi arayış
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Azərbaycan şairi və dramaturqu, böyük ədib Hüseyn Cavidin məqbərəsinin təntənəli açılışı mərasimində nitqi (Naxçıvan, 29 oktyabr 1996-cı il) sənədinə tarixi arayış
"Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin dahi Azərbaycan şairi Məhəmməd Füzulinin anadan olmasının 500 illik yubileyinə həsr edilmiş təntənəli gecədə nitqi" (Respublika Sarayı, 8 noyabr 1996-cı il) sənədinə tarixi arayış
"Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin YUNESKO-nun baş direktoru Federiko Mayor cənablarına məktubu" (3 sentyabr 1997-ci il) sənədinə tarixi arayış
"Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin xalq rəssamı Mikayıl Abdullayevə təbrik məktubu" (18 dekabr 1997-ci il) sənədinə tarixi arayış
"Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin heykəltəraş Ömər Eldarova təbrik məktubu" (Bakı, 20 dekabr 1997-ci il) sənədinə tarixi arayış
"Dahi şair Məhəmmədhüseyn Şəhriyarın anadan olmasının 90 illik yubileyi mərasiminin iştirakçılarına" (11 aprel 1998-ci il) sənədinə tarixi arayış
"Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin dünya şöhrətli yazıçı, görkəmli ictimai xadim Çingiz Aytmatova təbrik məktubu"(Bakı, 6 dekabr 1998-ci il) sənədinə tarixi arayış
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin dahi musiqiçi Mstislav Rostropoviç ilə görüşdə söhbətindən (Prezident sarayı, 22 noyabr 1999-cu il) sənədinə tarixi arayış
"Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin xalq artisti Qəmər xanım Almaszadəyə məktubu" (Bakı şəhəri, 9 mart 2000-ci il) sənədinə tarixi arayış
Kitabi-Dədə Qorqud dastanının 1300 illik yubileyi şərəfinə həsr olunmuş Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev adından Gülüstan sarayında keçirilən rəsmi qəbulda Prezident Heydər Əliyevin nitqi (9 aprel 2000-ci il) sənədinə tarixi arayış
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev və görkəmli alim, professor İhsan Doğramacının Əfrasiyab Bədəlbəylinin "Qız Qalası" baletinə baxdıqdan sonra teatrın yaradıcı kollektivi ilə görüşdə söhbətindən (Azərbaycan Akademik Milli Opera və Balet Teatrı, 26 aprel 2000-ci il) sənədinə tarixi arayış
"Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadəyə məktubu" (15 avqust 2000-ci il) sənədinə tarixi arayış
Görkəmli müğənni və bəstəkar M. Maqomayevə "İstiqlal" ordeni təqdim edərkən Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin nitqi (6 sentyabr 2002-ci il) sənədinə tarixi arayış
"Dünya şöhrətli dirijor və görkəmli bəstəkar Niyazinin 90 illiyinə həsr olunmuş yubiley gecəsində Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin nitqi" (8 dekabr 2002-ci il) sənədinə tarixi arayış
"Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin xalq artisti, bəstəkar Arif Məlikova təbrik məktubu"(12 sentyabr 2003-cü il) sənədinə tarixi arayış