Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev Yalta zirvə görüşündə yerli və xarici jurnalistlərə qısa müsahibəsi - 6 iyun 2002-ci il


Sual: Xahiş edirəm deyəsiniz, GUÖAM-ın xartiyasını planlaşdırıldığı kimi, həmkarlarınızın hamısı imzalayacaqmı və hesab edirsinizmi ki, bu təşkilat yaxın vaxtlarda genişlənəcəkdir?

Cavab: Bilirsinizmi, Yalta xartiyası GUÖAM-ın bütün üzvləri ilə razılaşdırılmışdır. Düşünmürəm ki, burada problemlər olacaqdır.

Sual: Cənab Voronin təklif etmişdir ki, Rusiya müşahidəçi olmalıdır. Sizin buna münasibətiniz?

Cavab: Hər hansı təklifi müzakirə etmək olar.

Sual: Sizin münasibətiniz?

Cavab: Müzakirə edərik.

Tarixi arayış

MÜSAHİBƏLƏR