Əbilov Mahmud (1898-1972)


Azərbaycan hərbi xadimi, general.