Əl-Fərabi - Fərabi Əbu Nəsr Məhəmməd ibn Məhəmməd


Şərq filosofu, ensiklopediyaçı alim. Fərabi Aristotelin, Ptolemeyin əsərlərini şərh edib, orta əsr müsəlman Şərqində Aristoteldən sonra "ikinci müəllim" fəxri adını alıb.