"Xəzərneftqaz" sərgiləri


Bakıda Xəzər dənizində neft-qaz hasilatına dair I Beynəlxalq sərginin açılışında Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin çıxışı - 24 may 1994-cü il
İkinci Beynəlxalq "Xəzərneftqaz-95" Sərgi-Konfransının açılışında Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin çıxışı - Bakı İdman-Sərgi Kompleksi, 23 may 1995-ci il  
Bakıda "Xəzərneftqaz-96" Üçüncü Beynəlxalq sərgisinin açılış mərasimində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin çıxışı - 4 iyun 1996-cı il
"Xəzərneftqaz -97" 4-cü Beynəlxalq sərgisinin və konfransının açılışı mərasimində Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin giriş və yekun nitqi - Bakı idman-konsert kompleksi, 3 iyun 1997-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin "Xəzərneftqaz-98" beşinci beynəlxalq sərgi-konfransının açılış mərasimindəki çıxışı - 2 iyun 1998-ci il 
"Xəzər neft, qaz, neftayırma və neft kimyası - 99" VI Beynəlxalq sərgi və konfransının iştirakçılarına Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin müraciəti - 31 may 1999-cu il
Bakıda "Xəzərneftqaz - 2000" Beynəlxalq sərgisi və konfransının açılışı mərasimində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin nitqi - 6 iyun 2000-ci il
Bakıdakı İdman-sərgi kompleksində "Xəzərneftqaz - 2001" səkkizinci beynəlxalq sərgi konfransının açılış mərasimində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin çıxışı - 5 iyun 2001-ci il 
"Xəzər Neft, Qaz, Neftayırma və Neftkimyası-2002" IX Beynəlxalq Sərgi və konfransının iştirakçılarına - 3 iyun 2002-ci il
"Xəzər Neft, Qaz, Neftayırma və Neft Kimyası - 2002" IX Beynəlxalq sərgi və konfransının açılışında Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin nitqi - 4 iyun 2002-ci il
"Xəzər neft, qaz, neftayırma və neft kimyası - 2003" 10-cu beynəlxalq sərgi və konfransının iştirakçılarına - 3 iyun 2003-cü il

Oçerklər

NEFT STRATEGİYASI

Ümumi tarixi arayış

"Xəzərneftqaz" sərgiləri

Tarixi arayış

 "Xəzərneftqaz" sərgiləri" bölümünə aid tarixi arayışlar