Nərimanov Nəriman (1870-1925)


SSRİ və Azərbaycanın dövlət və siyasi xadimi, yazıçı, publisist.