Əbtəhi Məhəmmədəli


İran İslam Respublikasının vitse-prezidenti.