Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Yaponiyanın nümayəndə heyətini qəbul edərkən söhbətindən - Prezident sarayı, 16 mart 1999-cu il


Heydər Əliyev:Şadam ki, Yaponiya ilə Azərbaycan arasında iqtisadi əməkdaşlıq müvəffəqiyyətlə inkişaf edir. Hesab edirəm ki, ötən ilin fevralında Yaponiyaya mənim rəsmi səfərimdən sonra biz münasibətlərimizi fəallaşdırmışıq. Bu, onda öz əksini tapmışdır ki, Azərbaycanda da, Yaponiyada da iqtisadi əməkdaşlıq üzrə xüsusi komissiya və komitə yaradılmışdır. Xoşdur ki, siz-Yaponiya-Azərbaycan İqtisadi Əməkdaşlıq Komitəsinin nümayəndə heyəti belə böyük tərkibdə artıq neçə gündür Azərbaycandasınız və biz sizinlə əməkdaşlığımızın vəziyyəti ilə bağlı məsələləri və onun perspektivlərini müzakirə edirik.

Bəyan edirəm ki, biz Azərbaycanda Yaponiya ilə xüsusən iqtisadiyyat sahəsində əməkdaşlığa böyük əhəmiyyət veririk. Biz artıq konkret praktiki nəticələrə malikik və belə düşünürəm ki, Yaponiya ilə Azərbaycan arasında daha dərin və geniş əməkdaşlıq üçün yaxşı bünövrə qoyulur.

Akira Vatari (Yaponiya-Azərbaycan İqtisadi Əməkdaşlıq Komitəsinin sədri, “Niçimen korporoyşn”in prezidenti ): İcazənizlə bir neçə söz demək istərdim.

İşinizin çox olmasına baxmayaraq, bizim nümayəndə heyəti ilə görüşməyə vaxt tapdığınıza görə Sizə təşəkkür edirəm. Sizi ötən ilin oktyabrında prezidentliyin yeni dövrünə başlamağınız münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm. Biz hamımız ürəkdən arzu edirik ki, ölkəniz Sizin rəhbərliyinizlə çiçəklənsin.

Şəxsən mən Sizinlə üçüncü dəfə görüşürəm. Lakin Yaponiya- Azərbaycan İqtisadi Əməkdaşlıq Komitəsinin sədri kimi biz ilk dəfə olaraq görüşürük. Sizə məlumat vermək mənə çox xoşdur ki, Sizdə də, bizdə də komissiyalar təsis edilmişdir. Bu komissiyaların yaradılması ideyasını Yaponiyaya səfəriniz zamanı Siz dəstəkləmisiniz.

İcazə verin, burada olan nümayəndə heyətinin üzvlərini sizə təqdim edim: Cənab Sato-“Mitsui” şirkətinin vitse- prezidenti, komitəmizin sədrinin müavini, cənab Takamisa-komitəmizin sədrinin həmçinin müavini, “Mitsubisi korporeyşn”in daimi direktoru, cənab Noçima-“İtoçu korporeyşn”in müşaviri, cənab Yekokava-Xarici Ticarət və və Sənaye Nazirliyi Departamenti baş direktorunun müavini, cənab Atsumi-Yaponiyanın Rusiyadakı səfirliyinin naziri, cənab Fucivara-Yaponiya Xarici İşlər Nazirliyinin nümayəndəsi, MDB ölkələri şöbəsinin rəisi, cənab Miyadzaki- komitənin katibliyi vəzifəsini yerinə yetirən “Rotobo” assosiasiyasının nümayəndəsi.

Heydər Əliyev:Təşəkkürümü bildirirəm.Qeyd edim ki, burada olanların çoxunu tanıyıram və Sizin kimi onlarla ilk dəfə deyil ki, görüşürəm.

Akira Vatari : Əminəm ki, Azərbaycanda zəngin ehtiyatlardan səmərəli istifadə olunması, xalq təsərrüfatının, o cümlədən kənd təsərrüfatının, yüngül sənayenin inkişaf etdirilməsi, şübhəsiz, təkcə Sizin ölkəniz üçün deyil, Dünya Birliyi üçün də vacibdir.

Biz-Yaponiya-Azərbaycan Komitəsinin üzvləri öklələrimiz arasında ticarət-iqtisadi münasibətlərin inkişaf etməsinə bundan sonra da çalışacağıq.

Nümayəndə heyətimizdə 40-dan artıq adam var. Bunlar ticarət, ehtiyatlardan istifadə, nəqliyyat sahəsində və digər sahələrdə işləyən komitələrin üzvləridir. Hökumət dairələrinin-Xarici Ticarət və Sənaye Nazirliyinin və başqa təşkilatların təmsilçiləri də nümayəndə heyətinin üzvləridir.

Dünən cənab Şərifov və mən birgə komissiyanın ilk görüşündə həmsədrlik etdik və protokol imzladıq. Protokola əsasən razılığa gəldik ki, cari məsələləri həll edəcək, müntəzəm olaraq görüşəcək və növbəti, rəsmi ilk birgə iclası cari ilin sentyabrında Tokioda keçirəcəyik.

Komitənin ilk sədri kimi mən ölkələrimiz arasında ticarət-iqtisadi münasibətlərin inkişafı üçün maksimum səy göstərəcəyəm.

Heydər Əliyev: Yaponiyada da, Azərbaycanda daYaponiya-Azərbaycan İqtisadi Əməkdaşlıq Komissiyasının olması faktının özü sübut edir ki, ölkələrimiz öz arasında iqtisadi əməkdaşlığın inkişafına böyük əhəmiyyət verirlər.

Cənab Akira Vatari, məhz sizin bu komissiyanın həmsədri olmağınıza şadam. Çünki biz sizinlə çoxdan əməkdaşlıq edirik və dediyimiz kimi, bu, sizin mənimlə üçüncü görüşünüzdür, siz Azərbaycanda dəfələrlə olmusunuz. “Niçimen” şirkətinin prezidenti kimi, biz sizinlə ötən ilin fevralında Azərbaycanda kimya sənayesinin inkişafına dair çox mühüm saziş imzaladıq. Yəni siz Azərbaycanı artıq tanıyırsınız və bu, onun zəminidir ki, öz vəzifənizi uğurla yerinə yetirəcəksiniz. Təbiidir ki, bu, münasibətlərimizin sürətlə inkişafını təmin edəcəkdir.

Komissiyaya Azərbaycan tərəfindən baş nazirin müavini Şərifov başçılıq edir. Şadam ki, siz birgə komissiyanın növbəti görüşünün bu il sentyabrda Tokioda keçirilməsi barədə razılığa gəlmisiniz. Ümidvaram ki, Yaponiyada sentyabr görüşünədək komissiyanın Azərbaycan və Yaponiya hissələri münasibətlərin daha da inkişaf etməsi üçün çox işlər görə biləcəklər.

Ölkələrimiz arasında iqtisadi əməkdaşlığa dair mühüm sazişlər var. Bu, iri “Şimal” DRES-i yenidən qurmaq, modernləşdirmək haqqında çox böyük layihədir. Başqa bir saziş “Niçimen” şirkəti ilə bağlanmışdır və bu saziş Sumqayıtda kimya qurğusunun inkişafı haqqındadır. Yaponiyanın “İtoçu”, “Mitsui” şirkətləri, habelə bir konsorsiumun tərkibində dörd şirkət Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorundakı neft və qaz yataqlarının işlənməsində bizimlə fəal əməkdaşlıq edirlər. Bəzi digər layihələr də müzakirə olunacaqdır.

Biz Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafında Yaponiya şirkətləri və firmalarının iştirakı sahəsində Yaponiya ilə əmakdaşlığa ümumən maraq göstərəcəyik. Bizi böyük tarixi İpək yolunun bərpasına dair proqram da birləşdirir. Xatirinizdədir ki, sentyabrda Bakıda bu problemə həsr olunmuş böyük beynəlxalq konfrans keçirilmişdir. Bilirəm ki, böyük İpək yolunun inkişafında Yaponiyada böyük əhəmiyyət verirlər. Odur ki, bu sahə bizi iqtisadi əməkdaşlığımızı daha da genişləndirməyə vadar edəcəkdir.

Bilirəm ki, Yaponiyanın ayrı-ayrı şirkət və firmaları Azərbaycan iqtisadiyyatının ayrı-ayrı sahələrinə maraq göstərir, sərmayə qoymaq və birgə iş aparmaq niyyətindədirlər. Biz bunu alqışlamışıq və bu gün bir daha bəyan edirəm ki, bizim bunda marağımız var və Azərbaycanda uğurlu, səmərəli iş üçün hər cür şərait yaradılmışdır. Ümidvaram ki, burada olduğunuz günlərdə siz birgə fəaliyyətimizi konkretləşdirə bildiniz.

Akira Vatari: Biz böyük İpək yolunun bərpasına dair mühüm layihəyə maraq göstəririk və bilirəm ki, bu ideyanın təşəbbüsçüsü məhz Sizsiniz. Düşünürəm ki, böyük İpək yolunun bərpası prosesində ölkələrimiz arasında əməkdaşlıq üçün geniş imkan olacaqdır.

Etiraz etmirsinizsə, həmkarlarıma söz verərdim.

Heydər Əliyev: Buyurun.

Sato Kadzui: Mən “Mitsui” firmasının vitse-prezidentiyəm. Bizim firma Azərbaycanın müxtəlif layihələrinə çox maraq göstərir. Ötən il biz “Kürdaşı” yatağının işlənməsində iştirak etmək haqqında Sizin təşkilatlarla razılığa gəldik. Hazırda ən çox maraq göstərdiyimiz “Şimal” DRES-in yenidən qurulması layihəsidir. Biz Azərbaycanda işimizi gələcəkdə də gücləndirəcəyik və Sizin dəstək verməyinizi xahiş edirəm.

Heydər Əliyev: Biz dəstəkləyirik.

Masayuki Takasima: Mәn “Mitsubisi korporeyşn"in direktoruyam. Sizinlә görüşmәk mәnim üçün böyük şәrәfdir. Әlbəttә, bilirәm ki, Azәrbaycanda çoxlu maraqlı layihəlar var. Biz Sizinlә əməkdaşlıq üçün dә böyük qüvvә sәrf edәcәyik.

Gördüm ki, Bakının küçәlәrindә “Mitsubisi" markalı avtomobillәrә rast gəlmәk olar. İstәrdim ki, avtomobillәrimiz buraya bundan sonra da gәtirilsin.

Koçi Naçima (“İtoçu korporeyşn"in nümayәndәsi): Sizin xәstәlәndiyiniz barәdə xәbәri eşitdikdә çox һәyәcanlandıq. Buna görә dә indi Sizi sağalmağınız münasibәtilә tәbrik etmәk istәrdim.

Sizә mәlum olduğu kimi, “İtoçu" Azәrbaycan әrazisindә bir çox layiһәlәrlә mәşğuldur. Mәn onların adlarını çәkmәyәcәyәm. Amma bir fakt barәdә danışmaq istәrdim. Siz konsorsiumu xatırlatdınız. “İtoçu" bu konsorsiumun tәrkib һissәsidir. O ki qaldı bir nömrəli zonaya, biz mәһsulun bölgüsü һaqqında ARDNŞ ilә yenicә müqavilә bağladıq. Mәn Sizә mәlumat verirәm vә kömәyinizә görә minnәtdarlığımızı bildirirәm.

Xirosi Yekokava: Yaponiya һökumәtinin nümayәndәsi kimi bәyan edirәm ki, Yaponiya һökumәti bu birgә komissiyanın işinә kömәk göstәrəcәkdir. Biz yena ilә kreditlәr verilmәsi dә daxil olmaqla, ölkәnizә yardım göstәrmәk imkanlarını inkişaf etdirәcәyik. Biz gәlәn ilin yanvarında ölkәnizdә Yaponiyanın sәfirliyini açmaq niyyәtindәyik. Bu da çox fәal mövqe tutduğumuza inandırıcı sübutdur.

Çixiro Atsumi (nazir): Yaponiya һökumәti komissiyanın ilk görüşünün keçirilmәsini qeyd edәrәk, iki layiһә üzrә qrant vermәyi qәrara almışdır. Biz һәmçinin çalışacağıq ki, Sizin ölkәnizlә iqtisadi vә digәr әmәkdaşlıq müvәffәqiyyәtlә inkişaf etsin.

Fucivara Tosiesi (Yaponiya XİN-in nümayәndәsi):Ötәn ilin fevralında mәn Sizin Yaponiyaya sәfәrinizi һazırlayan komandada olmuşdum vә mәnim üçün çox xoş idi.

Yәqin yadınızdadır ki, Siz baş nazir cәnab Haşimoto ilә görüşәrkәn o, Sizә söz verdi ki, yaxın gәlәcәkdә Yaponiyanın Azәrbaycanda sәfirliyi açılacaqdır. İndi bu, һəyata keçirilir. Bu barәdә qәrarımız var vә o, cari ayın axırlarında parlamentdә bәyәnilәcәkdir. Bundan sonra biz konkret işә başlayacağıq. Payızda nümayәndәlәrimiz burada daimi olaraq işlәmәyә başlayacaqlar, gәlәn ilin yanvarında isә sәfirliyin rәsmi açılışı olacaqdır. Cәdvәl belәdir. Bu mәsәlә ilә әlaqәdar sabaһ mәn Azәrbaycan XİN-in nümayәndәləri ilә görüşәcәyәm vә biz mәsәlәnin tәfәrrüatını müzakirә edәcәyik. Düşünürәm ki, Yaponiyanın sәfirliyinin açılması nәinki iqtisadi әmәkdaşlığın, һәm dә mәdәni, digәr әmәkdaşlığın inkişafına xidmәt edәçәkdir.

Akira Vatari: Nümayəndə heyətinin bütün üzvlәri adından səmimi qәbula görә Sizə tәşәkkür edirəm.

Heydәr Әliyev: Sizin söylәdiklәriniz bir daһa inandırır ki, Yaponiya ilә Azәrbaycan arasında әmәkdaşlığın inkişaf etdirilmәsi üçün bizdә böyük imkanlar var. Şadam ki, Yaponiyanın Azәrbaycanda sәfirliyinin açılması, - keçәn ilin fevralında baş nazir cәnab Haşimoto bu barәdә danışmışdı, - һaqqında ümumi razılaşmamız artıq praktiki surәtdә һәyata keçirilir. Azәrbaycanda Yaponiya sәfirliyinin daimi fәaliyyәti Yaponiya ilә Azәrbaycan arasında bütün saһәlәrdә әmәkdaşlığın daһa da inkişaf etdirilmәsindә, şübһәsiz, müһüm rol oynayacaqdır.

Mәn son illәrdә Yaponiya һökumәtinin Azәrbaycanla daһa sıx münasibәtlәr yaradılması vә ölkәlәrimiz arasında iqtisadi əmәkdaşlığın inkişaf etdirilmәsi ilә bağlı fәaliyyәtini yüksәk qiymәtlәndirirәm.Xatirinizdәdir ki, biz bu mәsәlәlәri baş nazir cәnab Haşimoto vә һazırda Yaponiyanın baş naziri olan Xarici İşlәr Naziri cәnab Obuçi ilә keçәn ilin fevralında Tokioya sәfərim zamanı çox ətraflı müzakirә etdik. Bununla əlaqәdar mәn Yaponiya xarici işlәr nazirinin rolunu qiymәtlәndirirәm. Artıq neçә illәrdir ki, bu nazirlik Yaponiya ilә Azәrbaycan arasında daһa sıx münasibәtlәr yaradılması üçün iş görür vә bu iş indi belә nәticәlәr verir. Әmәkdaşlığımız üçün son vaxtlar çox iş görmüş olan Yaponiya Xarici Ticarәt vә Sәnaye Nazirliyinin rolunu da yüksәk qiymәtlәndirirәm.

Belә bir bәyanatı mәmnunluq һissi ilә qarşıladım ki, Yaponiya һökumәti yena ilә kreditlәr һalında Azәrbaycana bundan sonra da iqisadi yardım göstәrәcәkdir. İnanıram ki, biz birgә sәylәrlә mövcud layiһәlәri һәyata keçirmәyә, Yaponiya һökumәtinin Azәrbaycana ayırdığı kreditlәrdәn müvәffәqiyyәtlә istifadә etmәyә müvәffәq olacağıq vә, әlbәttә, Yaponiya tәrәfindәn respublikamıza gәlәcәkdә dә sәrmayәlәr, kreditlәr ayrılmasına ümid bәslәyә bilәrik.

Sizin һamınıza bir daһa tәşәkkür etmәk istәyirәm.

"Azərbaycan" qəzeti,17 mart 1999-cu il