Ceyhan limanı


Türkyənin cənubunda yerləşən Adana vilayətinin (ilinin) Ceyhan rayonunda (ilçəsində), Aralıq dənizinin şimal-şərqində liman. Liman Azərbaycan neftini dünyaya ötürən Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac boru kəmərinin son məntəqəsidir.
 

 

Ceyhan, ümumi görünüş

Ceyhan anıtı (zəlzələ qurbanlarının xatirəsinə abidə)

Ceyhan çayı

 

Ceyhan qalası

 
 
Ceyhan, ümumi görünüş
 
 
Ceyhan Baraj gölü