Haqverdiyev Əbdürrəhim bəy (1870-1933)


Azərbaycan yazıçısı, dramaturq, pedoqoq.