Vəzirov Nəcəf bəy (1854-1926)


Azərbaycan dramaturqu, publisist, teatr xadimi.