Nəvvab Mir Möhsün (1833-1918)


Azərbaycan şairi, filoloq, rəssam, xəttat və musiqişünas.