Поздравление към азербайджанския народ по случай празника Курбан байрам - гр. Баку, 14 март 2000 г.


Уважаеми сънародници,

От все сърце ви поздравявам по случай свещения Курбан байрам – деня на солидарност и братство между мюсюлманите по света, и предавам на нашия народ своите най-добри пожелания.

Независимо, че азербайджанският народ дълги години живя в условията на забрани от страна на чужди идеологии и режими, той ни най-малко не се отдалечи от своите исторически корени и запази национално-нравствените ценности, обичаи и традиции, религиозните си празници и обреди. Отбелязването на свещения Курбан байрам – този радостен ден, в който Всевишният е избрал за хората великата религия ислям като праведен път, е един от онези наши национално-религиозни обичаи, които ние сме пренесли през многото векове.

Курбан байрам се отбелязва всяка година като всенароден празник в независима Република Азербайджан, където са установени демократичните принципи и свободата на вероизповеданието и съвестта.

Скъпи сестри и братя,

През дните на този свещен празник аз се присъединявам към вашите молитви и обръщения към Всевишния, към пожеланията и стремежите в името на мира, спокойствието и просперитета на нашия народ и искам да ви уверя, че наближава денят, когато нашите земи ще бъдат освободени от врага, нашите бежанци ще се завърнат в родните си домове, нашият народ ще заживее в условията на справедлив мир и достойно за него истинско благоденствие.

Нека Всевишният изпрати здраве на всеки от вас, щастие на вашите семейства  и благополучие на нашите домове.

Честит празник Курбан байрам!

Гейдар Алиев,

Президент на Република Азербайджан.

Вестник «Бакинский рабочий», 15 март 2000 година.