НАЧАЛО


 Уважаеми читатели!    НОВИ МАТЕРИАЛИ

На 10 май 2024 година се навършиха 20 години, откакто започна работата си  Международната електронна библиотека  «Наследството на Гейдар Алиев», посветена на наследството на общонационалния лидер на азербайджанския народ, изтъкнатия политик на съвремието, Гейдар Алиев. 

В библиотеката, която функционира на 50 езика, може за се запознаете със стотици трудове, текстове на изказвания, интервюта, срещи, изявления и писма на този велик политик.

Публикуването на трудовете на Гейдар Алиев на различни езици ще бъде полезно за политолози, икономисти, журналисти и всички хора, които се интересуват от най-новата история и развитието, миналото и бъдещето на Азербайджан. Писмата на читателите също така потвърждават, че нашата библиотека предизвиква у тях голям интерес. Без да преувеличаваме можем да отбележим, че през миналия период стотици хиляди читатели, може да се каже от повече от 200 държави от целия свят, се запознаха с нашата библиотека. Сред постоянните читатели на нашата библиотека намират място представители на водещи световни научни и образователни центрове, авторитетни държавни организации, прочути медии, библиотеки, големи международни компании и други.

Международната електронна библиотека „Наследството на Гейдар Алиев” се занимава и с издателска дейност. С някои от нашите книги, които са издадени на чужди езици, може да се запознаете на нашия сайт.

Международната електронна библиотека „Наследството на Гейдар Алиев” всекидневно се актуализира и обогатява. Молим, да изпращате всичките си отзиви и предложения за библиотеката на следния електронен адрес:

office@aliyev-heritage.org

Международната електронна библиотека „Наследството на Гейдар Алиев” изразява благодарността си към читателите, които с предложенията си оказаха съдействие за усъвършенстването на нашия сайт. 

 
Нови издания 
 Преглед

Галерия

Нови исторически справки, изготвени от групата изследователи в Центъра за проучване наследството на Гейдар Алиев:

1.Трагедията в Ходжали–престъпление срещу човечеството
2.Азербайджанско-българските отношения