Поздравление до азербайджанския народ по случай 12 ноември - Деня на Конституцията - Баку, 11 ноември 1999 година


Скъпи граждани на  Азербайджан,

От все сърце ви поздравявам по случай Деня на Конституцията – 12 ноември, и изразавям към всеки от вас най-добрите си пожелания.

Навършиха се четири години от деня, когато беше приета нашата първа Конституция, имаща съдбовно значение за независимата ни държава и народ. Тази Конституция, създадена въз основа на многовековните традиции на нашата държавност, на националните и общочовешките ценности, е логичен резултат от пътя на развитие, извървян от азербайджанския народ.

Конституцията, която даде многостранни гарантии и създаде условия за осигуряване на правата и свободите на нашите граждани, за защита, запазване и развитие на независимата ни държава, за извършване на демократични преобразувания в обществото, е основа в дейността както на органите на властта, така и на всеки гражданин на Азербайджан.

През изминалия период беше извършено много за привеждане на всички области от живота в републиката ни в съответствие с новата Конституция и за реализиране на произтичащите от нея най-важни изисквания.  Още по-дълбокото прилагане на Конституцията и стриктното й спазване в процеса на изграждане на демократичната ни, правова и светска държава изисква всеки отнас да полага особени усилия.

Скъпи граждани,

Изразявам своята увереност, че всеки гражданин с чувство на голяма отговорност ще се старае да защитава и да осъществява основните положения на нашата Конституция в името на укрепването и прогреса на нашата независима държава. Пожелавам ви големи успехи по този път.

Гейдар Алиев,

Президент на Република Азербайджан.