Реч на Президента на Република Азербайджан Гейдар Алиев на официалния прием по случай 10-та годишнина от обявяването на държавната независимост на Азербайджан. 18 октомври 2001 година


Уважаеми дами и господа!

Уважаеми посланици!

Уважаеми гости!

От все сърце ви поздравявам по случай десетата годишнина от обявяването на държавната независимост на Азербайджан и пожелавам здраве, дълголетие, щастие и успехи в нашите съвместни бъдещи дела на всеки от вас, на всеки гражданин на Азербайджан.

За всеки народ, за всяка нация няма по-сладко и скъпо нещо от свободата и независимостта. През ХХ веки много от народите по света получиха своята свобода и независимост. Първата и Втората световна война напълно промениха картата на света. Десетки народи, живели в условията на колониализъм, получиха свобода.

Когато след Втората световна война бе създадена Организацията на обединените нации, в нея членуваха около 50 държави. Днес броят на страните членки на Организацията на обединените нации е вече  200. Вижте колко народи и нации за един толкова кратък исторически период постигнаха национална свобода, създадоха независими държави и сега са представени в международните организации и членуват в Организацията на обединените нации.

В края на ХХ век, може би по-късно от много други държави, ние най-после успяхме да получим своята държавна независимост.  Вярно е, че страниците на историята свидетелстват, че азербайджанският народ, провъзгласил своята независимост още през 1918 година, изгради своя държава и започна да живее независимо. Но по-късно тази независимост бе изгубена. През 1991 година във връзка с разпадането на Съветския съюз всичките 15 съюзни републики, които бяха част от него, обявиха своята независимост и влязоха в световната общност като независими държави.

Когато на 18 октомври 1991 година ние приехме Конституционния акт за независимостта на нашата страна, ние заявихме пред цял свят, че Азербайджан е независима държава. И ето, че от десет години насам ние сме независими. През тези години ние извървяхме труден и много славен път. Сега сме пълноправен член на Организацията на обединените нации, членуваме във всички световни международни организации. И още нещо – в началото на тази година ние влязохме и в една от най-авторитетните международни световни организации – Съвета на Европа. Ние се гордеем с всичко това и нашият народ има правото да се гордее. Но на нашия народ усещане за гордост му дава и това, че той е вече свободен, че се разпорежда със съдбата си, че подписът на азербайджанския народ е сред подписите на народите по света.  Живеейки вече десет години като независима държава, Азербайджан издържа този изпит.

Ние тържествено отбелязваме тази десета годишнина. От няколко дни, дори може би от няколко месеца в градовете, районите, селата, в предприятията, в университетите и различните организации азербайджанският народ с чуство на огромна радост отбелязва 10-та годишнита на държавната независимост на Азербайджан.  Това е радост за всеки гражданин на Азербайджан, за целия азербайджански народ. Това е радост не само за отделния човек, за отделното семейство, а радост и най-любим празник на целия азербайджански народ, на всички граждани на Азербайджан.

Абсолютно съм сигурен, че щом след като през тези десет години сме извървели трудния път дотук, щом  сме успели да защитим и да запазим своята независимост, да я укрепим, да създадем в Азербайджан независима, демократична и правова държава, да създадем всички институции на тази държава, значи сме заложили много здрав основен фундамент за бъдещето на Азербайджан. Ние сме изпълнили първата и най-трудна част от възложената ни мисия.

Но ние все още сме длъжници на своя народ. Нашият дълг се изразява в това, че Азербайджан трябва да се развива още повече като независима държава, да става още по-силен, за да може независимостта на Азербайджан да донесе щастие на всеки негов гражданин. Пред нас стоят много големи задачи. Но радостното е, че повечето наши граждани съзнават тези задачи, възприемат ги като свои и се стремят да ги изпълняват. А ние, държавните органи, органите на властта на Азербайджан повече от всеки гражданин чувстваме тази отговорност. Можете да сте сигурни, че за бъдещото щастие на нашия народ, за вечността на неговата независимост ние и занапред с още по-голяма отговорност честно ще изпълняваме възложените ни задачи.

За първи път през тези десет години ние сме се събрали на такова вечерно събитие по случай тази церемония. Такова желание сме имали и през изминалите години, но предвид много обстоятелства, според мен беше още рано. Сега обаче тези десет години вече са зад нас.

Поздравявам ви и същевременно с чувство на голяма признателност си припомням за нашите шехиди, дали живота си в името на териториалната цялост и независимостта на Азербайджан. Поздравявам семействата на шехидите. Днес и те трябва да се гордеят, че техните синове, братя, сестри и глави на семейства са станали шехиди в името на Родината, нацията, в името на своите земи. Те са станали шехиди в името на независимостта на Азербайджан и споменът за тях ще бъде жив през вековете и ще остане в нашите сърца.

От все сърце поздравявам всички, които проявиха героизъм, бяха ранени и станаха инвалиди, отстоявайки земите на Азербайджан. Ние се стремим да направим живота им нормален. За да заздравеят раните им. Но според мен техните рани са рани на целия ни народ. Напълно съм сигурен, че раните на нашия народ и на тези, които ги получиха, защитавайки Родината, ще заздравеят, и нашият народ ще се отърси от бедите.

Поздравявам уважаемите граждани на нашата страна, дейците на науката, културата, изкуствата, всички, които съвестно и честно се трудят на държавна служба и укрепват нашата държавост. Поздравявам азербайджанските воини, поздравявам армията на Азербайджан, която днес стои на стража на земите на Азербайджан, нашите синове, които сега са в окопите. Тяхната служба винаги ще се цени. Уверен съм, че всеки азербайджански младеж смята за голяма чест да стои на стража на своята Родина. Поздравявам всички вас, поздравявам азербайджанския народ.

Честит празник!

Желая ви крепко здраве!

Нека пътищата ви да бъдат светли. Бъдете здрави! За ваше здраве!

Вчера ние участвахме в голяма церемония и произнесохме добри думи. Искам всички тук да се чувствате свободно.