Световният печат за официалното посещение на Президента на Република Азербайджан Гейдар Алиев в САЩ - 27 юли-7 август 1997 г