Реч на Президента на Република Азербайджан Гейдар Алиев на церемонията по отбелязването на националния празник на Азербайджан Новруз байрам - 21 март 2003 година


Скъпи сестри и братя,

От все сърце ви честитя един от най-свидните празници на азербайджанския народ – Новруз байрам, празника на пролетта. На всеки от вас пожелавам здраве и щастие, а на нашия народ – мир и спокойствие!

Скъпи приятели, преди няколко месеца ние отбелязахме 11-а годишнина на държавната независимост на Азербайджан. Вече 11 години нашият народ живее самостоятелно в своята родина, в своята страна и е господар на съдбата си. В Азербайджан последователно се изгражда демократична държава. Икономиката на Азербайджан се развива, а с всеки изминал ден нашият народ живее във все по-голямо благоденствие.

Ние постигнахме обществено-политическа стабилност в Азербайджан и тя е вече навсякъде, във всеки регион от страната ни. Народът ни живее спокойно, свободно, зает с работата си. Точно заради това азербайджанският народ възстанови всичките си обичаи и традиции, своите национални духовни ценности и отбелязва националните си празници на високо ниво.

Празникът Новруз е едно от постиженията в резултат на получената държавна независимост на Азербайджан. В миналото ние винаги сме го отбелязвали. Но у дома, в семеен кръг. А днес той се е превърнал в  истински всенароден празник.  През тези дни нашият народ, нашата нация, с висок духовен подем отбелязва Новруз байрам във всички кътчета на Азербайджан. Още веднъж повтарям: всичко това е достояние, получено в резултат от държавната независимост на Азербайджан за нашия народ. Нашият народ и в бъдеще ще продължи да спазва своите обичаи и традиции, да ги пази, да ги съхранява и развива. Защото те са национални духовни ценности на нашия народ и характеризират нашата нация.

Както вече казах, нашият народ живее спокойно. Но през тези дни има и наши сънародници, които отбелязват този празник в палаткови лагери.  Те от години живеят в тежки условия. Но продължават да живеят с голяма надежда. Те проявяват голяма решимост, голямо търпение и за това тяхно търпение на днешния празничен ден аз изразявам особената си благодарност към всички бежанци и принудителни изселници, на нашите сънародници, които живеят в палаткови лагери.

В този празничен ден специално поздравявам нашите сънародници, нашите граждани, които живеят в палаткови лагери, и заявявам пред целия ни народ: това няма да продължи дълго. Азербайджанската държава провежда последователна дейност за мирно уреждане на амренско-азербайджанския конфликт и аз се надявам, че в крайна сметка ние ще постигнем освобождаване на земите си. Ще възстановим териториалната цялост на Азербайджан и прокудените от родните ни земи сънародници ще се върнат по домовете си, при своите огнища.

Вече повече от осем години в Азербайджан се поддържа режим на прекратяване на огъня. Но войната не е свършила. Нашите героични воини, нашата Армия са на стража на азербайджанските земи и са постоянно готови да ги освободят. В този празничен ден от все сърце поздравявам азербайджанските воини, нашите синове, които са в окопите, и им пожелавам успехи в тяхната славна дейност.

Скъпи приятели, това е празник на нашата земя, това е народен празник. Много се радвам, че народът ни цени този празник и през тези дни живее в празнично настроение. Още веднъж ви честитя и пожелавам на всеки от вас здраве и успехи във всички начинания.

Благодаря ви.

Вестник „Бакинкий рабочий”, 25 март 2003 година