Встъпителна и заключителна реч на Президента на Азербайджан Гейдар Алиев на церемонията по подписването на споразуменията за проекта на Основния Експортен петролопровод Баку-Тбилиси-Джейхан - 17 октомври 2000 година


scotch egg
scotch egg
scotch egg
scotch egg
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb

Уважаеми дами и господа,

Утре, на 18 октмоври се навършва 9-та годишнина от приемането на Конституционния акт за държавната независимост на Азербайджан. След като преди 9 години Конституционният акт беше приет, Азербайджан получи своята независимост и вече живее като независима държава. Сърдечно ви поздравявам, целия наш народ, нашите граждани, по случай този празник, Деня на независимостта на Азербайджан.  Пожелавам на азербайджанския народ мир, спокойствие, благоденствие и пожелавам независимостта на нашата да държава да бъде вечна.

Днес сме се събрали тук във връзка с едно историческо събитие. Както знаете, през септември 1994 година с много от големите световни нефтени компании беше подписан първият договор за съвместна разработка на богатите петролни находища в азербайджанския сектор на Каспийско море. Оттогава ние реализираме този договор. Започна новата петролна стратегия на Азербайджан. Подписването през септември 1994 година на „Договора на века“ е резултат от свободата и държавната независимост на азербайджанския народ.

Днес с чувство на безгранична гордост можем да кажем, че подписаният петролен договор последователно се претворява в живота и дава своите резултати.

Първият договор разкри пред цял свят огромните нефтени и газови възможности на Каспийско море. Понастоящем в Азербайджан са подписани 20 големи петролни договора.

В „Договора на века“ – договора за съвместна разработка на местонаходищата „Азери“, „Чираг“ и дълбоководната част от находището „Гюнешли“ в Азербайджанския сектор от Каспийско море се предвижда съвместно сътрудничество на Държавната нефтена компания на Азербайджан с 11 чуждестранни петролни компании. Това сътрудничество се реализира успешно, през 1997 година от местонаходището „Чираг“ беше добит петрол. Петролът, получаван от това находище, се изнася на световните пазари. Така че днес виждаме на практика резултатите от подписания от нас договор.

Естествено, предвид това, че при реализирането на договора се предвижда добив на голямо количество нефт, в договора трябваше да се предвиди и износът му на световните пазари. Затова беше предвидено да се изградят различни петролопроводи, включително Основният експортен петролопровод Баку-Тбилиси-Джейхан, за да може нефтът, добиван по първия договор, да стига до световните пазари.

Още оттогава, като се започне от 1994 година, заедно с чуждестранните петролни компании ние направихме много, за да създадем Основния експортен петролопровод Баку-Джейхан, който по-късно нарекохме Баку-Тбилиси-Джейхан.

Както знаем, работата ни в тази насока се сблъска с много голяма съпротива, с безброй трудности. Мнозина заявиха, че изграждането на такъв експортен тръбопровод е невъзможно. Във всеки случай през изминалите години петролопроводът Баку-Тбилиси-Джейхан беше в центъра на вниманието на цялата световна общност. Но ние - Азербайджан, Турция, Грузия и участващите в консорциума петролни компании последователно решавахме въпроса с изграждането на петролопровода Баку-Тбилиси-Джейхан, водихме борба и успяхме.

Връх в нашата работа е подписаното през ноември 1999 година по време на срещата на ОССЕ в Истанбул споразумение. Това споразумение беше подписано от Президента на Република Азербайджан, от Президента на Република Турция, от Президента на Грузия, от Президента на Казахстан. Споразумението беше подписано и от Президента на Съединените американски щати господин Бил Клинтън.

Така нашата дългогодишна дейност завърши с приемането на този политически документ. Но периодът, изминал оттогава и до днес, беше труден, защото съществуваха различни мнения относно изграждането, стойността и други търговско-технически въпроси по петролопровода Баку-Тбилиси-Джейхан. Различни мнения имаше дори между влизащите в консорциума компании. Затова и в тази област трябваше да свършим много неща.

В дейността се включиха Азербайджан, Турция, Грузия и техните съответни органи. Съединените американски щати и тяхното правителство също непрекъснато подкрепяха този процес. Бяха постигнати споразумения по всички технически и търговски въпроси. В резултат на това Държавната нефтена компания на Азербайджан и компаниите, влизащи в Азербайджанската международна операционна компания заедно подготвиха търговско-техническото споразумение за изграждането на Основния експортен петролопровод Баку-Тбилиси-Джейхан. Днес сме се събрали, за да подпишем тези споразумения.

Предвижда се да подпишем въпросните споразумения днес в Азербайджан, в неговата столица – град Баку, утре – в Грузия, в Тбилиси, а вдругиден – в Турция. Подписването на споразуменията, естествено, ще открие нов етап в тази област и ще започне практическото изграждане на Основния експортен петролопровод Баку-Тбилиси-Джейхан .

Заключителна реч

Уважаеми дами и господа, приятели,

Днес всички споделихме мнението, че отбелязваме един исторически ден, исторически мигове.

Когато през септември 1994 година в Азербайджан беше подписан първият петролен договор, ние изпитвахме безкрайно чувство на гордост и щастие, защото виждахме прекрасното бъдеще на Азербайджан в тази насока.

Както знаем, имаше хора, които се отнасяха със съмнение към това, имаше и такива, които не вярваха и пречеха. Както в Азербайджан, така и отвъд границите на страната ни този договор породи от една страна ревност, а от друга – недоволство. Но азербайджанският народ, във всеки случай по-голямата част от него оцениха това събитие като историческо, като най-важно и най-значително за бъдещето на нашата независима държава.

Последвалият период беше труден за нас.Изпитвахме огромен натиск отвън. В печата, във вестниците на редица страни се публикуваха различни мнения за това – предимно противоречиви. Целта беше да се всее съмнение в провежданата от нас работа както у международната общност, така и в Азербайджан.

Нашите неприятели и в чужбина, и вътре в страната ни добре разбираха, че този договор е едно от най-вежните събития за укрепване на държавната независимост на Азербайджан. Неслучайно само ден след подписването на договора срещу Азербайджан беше извършена голяма провокация. Много опасни престъпници, изтърпяващи наказанието си в  затвора на Министерството на националната сигурност на републиката ни, с помощта на различни сили избягаха оттам и в Азербайджан възникна определена възможност за нарушаване на стабилността. Една седмица след това в Азербайджан беше извършен терористичен акт срещу двама държавни дейци, политически дейци и те бяха убити.

Като логично продължение на това на 3 и 4 октомври 1994 година в Азербайджан беше предприет опит за въоръжен държавен преврат. Ние предотвратихме този опит благодарение на единството и силата на нашия народ, на нашата нация. Но вътрешните и външните врагове на Азербайджан продължаваха да противодействат на провежданата от страната ни толкова независима политика, на нейното независимо развитие.

Шест месеца по-късно в Азербайджан отново беше направен опит за въоръжен държавен преврат. Той се управляваше от чужбина, а също така беше организиран от престъпни сили вътре в страната. За голямо съжаление, някои намиращи се днес в опозиция политически партии също участваха активно в този опит за държавен преврат. Ние предотвратихме и този опит за държавен преврат. Проля се кръв, имаше шехиди, но ние разгромихме силите, посегнали на независимостта, на държавността на Азербайджан.

През следващите години Азербайджан отново се сблъска с безброй трудности.  Всичко това ви е известно. И се дължи на една причина. Както външните, така и вътрешните врагове виждаха, че Азербайджан живее като независима държава, че независимостта у нас укрепва от ден на ден, че новата държавната нефтена стратегия на републиката ни обещава голямо бъдеще. Тези хора поеха по този страшен път, за да спрат всичко това, да отслабят Азербайджан и да превземат страната ни със силите на отделни престъпни групировки.

През изминалите години ние извървяхме много труден път, спасихме азербайджанския народ от безброй опасности и отстояхме независимостта и държавността на страната си. За да развием икономиката на Азербайджан ние последователно провеждахме държавната нефтена стратегия.

Тук стана дума, че изграждането на петролопровода Баку-Тбилиси-Джейхан  също е  основна част от нашата държавна нефтена стратегия. Всички провокации и натискът срещу нас отвън се провалиха. А през последните години се водеше различна пропаганда срещу прокарването на Основния експортен петролопровод Баку-Тбилиси-Джейхан, извършваха се провокационни действия. Но нашата воля, икономическата и външната политика на независим и демократичен Азербайджан, неговото сътрудничество с най-големите държави в света и техните петролни компании ни позволиха да стигнем до днешния ден.

Така че Основния експортен петролопровод Баку-Тбилиси-Джейхан  извървя трънлив път. Но днес всички виждат, че ние успешно преодоляхме този път. Ние – Република Турция, Грузия и Азербайджан в резултат на  постоянната подкрепа от страна на Съединените американски щати заедно успяхме да извървим този тежък, труден път и днес вече са подписани последните споразумения.

Сега се открива нов етап. Прозвучалите днес заявления и по-специално изказването на Дейвид Уудуърд свидетелстват, че пристъпваме към практическата дейност и тази практическа дейност ще бъде успешна, през 2004 година нефтът от Каспийско море ще потече по Основния експортен петролопровод Баку-Тбилиси-Джейхан  към бреговете на Средиземно море. Ние вярваме в това.

Всички заедно – Турция, Грузия, Азербайджан и чуждестранните петролни компании и представляваните от тях държави с подкрепата на Съединените американски щати и занапред ще осъществяваме успешно тази програма.

На тези, които искат да попречат на делото ни както у нас, така и в чужбина, искам да дам един съвет – правилно да оценят извървения от независим Азербайджан през последните години, през последните 7 години тежък и труден, но много успешен път и да си направят правилните изводи.

Ние извършваме цялата тази дейност с цел развитие на икономиката на Азербайджан. Ние извършваме цялата тази дейност за да се подобри благосъстоянието на азербайджанския народ. Ние извършваме цялата тази дейност в името на светлото бъдеще на Азербайджан. Ние извършваме тази дейност, за да имаме дълготрайно сътрудничество с различните държави. Затова аз съм сигурен, че тази наша дейност ще бъде успешно реализирана в живота.

Поздравявам Азербайджанската международна операционна компания, Държавната нефтена компания на Азербайджан, Азербайджанската държава, правителството, целия азербайджански народ по случай подписването на тези документи.

Предаваме щафетата на Грузия, а след това и на Турция. Моля господин Уудуърд да предаде нашите поздрави, моя специален поздрав, моето уважение и почитание на Президента на Грузия, на моя приятел Едуард Шеверднадзе и на целия грузински народ.

Предайте нашите поздрави и най-добри пожелания на Президента на Република Турция, уважаемия Ахмед Недждет Сезер, на министър-председателя на Република Турция, уважаемия Бюленд Еджевит, на братския турски народ.

Още веднъж поздравявам всички вас и ви пожелавам успехи в това начинание.