Реч не Президента на Република Азербайджан Гейдар Алиев на тържественото заседание на Милли Меджлис по повод 80-годишния юбилей на Демократична република Азербайджан - 26 май 1998 година


Уважаеми Милли Меджлис,

Уважаеми господин председател,

Уважаеми народни представители,

От все сърце Ви поздравявам по случай 80-годишния юбилей от създаването на Демократична република Азербайджан и Ви пожелавам успехи в бъдещата Ви работа в името на развитието на независимостта на Азербайджан.

Сърдечно приветствам всички Вас и изразявам почитта си към всички народни представители в Милли Меджлис, който е мощно крило на Азербайджанската държава.

С чувство на голяма гордост ние празнуваме 80-годишния юбилей на Демократична република Азербайджан. Извършените в тази връзка през последните месеци в Република Азербайджан мероприятия, тържествените церемонии и научни конференции спомогнаха пред съвременен Азербайджан по-широко да се представи дейността на Демократична република Азербайджан и същевременно високо оцениха пътя, извървян от азербайджанския народ, и неговите постижения през изминалите 80 години.

Демократична република Азербайджан не просъществува дълго. Но през ХХ век тя се превърна в исторически етап от живота на азербайджанския народ и заложи фундамента на бъдещето, независимостта, свободата и суверенитета на нашия народ. Точно затова всички граждани на Азербайджан, всички ние с чувство на голяма признателност си спомняме създаването на Демократична република Азербайджан, нейната дейност и създатели, хората, проявили образци на героизъм през онзи период. Същевременно ние високо ценим и следващия период.

В края на 1992 година азербайджанският народ си върна получената през 1918 година и по-късно изгубената независимост. Вече шест години ние живеем в условията на независимост. Азербайджан доказа пред света своята независимост, утвърди я в международните организации и създаде основа за това тя да бъде вечна и постоянна.

Както и през 1918-1920-те години, последните шест бяха също много труден, тежък период. И с чувство на гордост можем да кажем, че ние преодоляхме тези трудности, държавата ни живя и продължава да живее в трудни условия, но занапред ще живее успешно.

За да създаде правно-нормативните основи на независимата държава в Азербайджан азербайджанския Парламент, Милли Меджлис свърши много работа през тези години. Приемането през ноември 1995 година на първата демократична Конституция на независим Азербайджан, на република Азербайджан чрез всенародно гласуване е едно от историческите събития на ХХ век. На 12 ноември 1995 година въз основа на демократични избори - открити, свободни и справедливи избори, въз основа на многопартийната система в Азербайджан - беше избран първият парламент на независим Азербайджан.

Оттогава Парламентът действа ползотворно и участва активно в процеса на държавното изграждане, на провеждането на политическите и икономическите реформи в Азербайджан, в укрепването и развитието на независимостта на Азербайджан. Аз високо ценя дейността на Милли Меджлис, на Парламента, особено през последния период. Държавните и правителствените органи от година на година все повече свикват с функциите и пълномощията, фиксирани в Конституцията, и правилно усвояват тези пълномощия и принципи. Това създава добри възможности всеки държавен орган да работи ползотворно в рамките на своите пълномощия.

От тази гледна точка дейността на Милли Меджлис, на Парламента на Азербайджан през последно време заслужава одобрение. Аз я оценявам високо.

Основа на нашия живот е законът. Нашият основен закон е Конституцията. Приеманите въз основа на Конституцията закони и днес, и в бъдеще са основни документи, които осигуряват развитието на Република Азербайджан, на азербайджанската държава. Тези закони се обсъждат и се приемат от Милли Меджлис.

Във всяка демократична държава, изградена върху принципа на разделението на властите, законодателната дейност има много голямо значение. В резултат на законодателната дейност се създават законите и въз основа на тези закони хората действат, градят своя живот, формират обществото. Всички разклонения на държавата могат да провеждат дейността си ползотворно. Затова още веднъж казвам, че законодателната дейност е най-важната част от държавата. От тази гледна точка Вашата дейност има много голямо значение и постигнатите от Вас резултати заслужават одобрение.

Днес с пълна решимост можем да кажем, че Азербайджанската държава, независимата Република Азербайджан е правоприемница на Демократичната република, създадена през 1918 година. С чест и преданост ние си придържаме към този принцип на приемственост. Няма съмнение, че между 1918-1920 и 1990-те години има голяма разлика или че разстоянието между тези периоди е голямо. Но това разстояние не е изпълнено с празнота - през тези 70 години азербайджанският народ живя, гради, развива се като народ и нация и създаде съществуващия днес в Азербайджан икономически, политически, интелектуален и културен потенциал. Всичко това заедно представлява този 70-годишен период. Отбелязвайки 80-та годишнина на Демократична република Азербайджан, ние оценяваме 80-годишния път, извървян от азербайджанския народ, всичките му постижения и празнуваме нашите постижения.

Безспорно, в никоя страна и никога постиженията не са без жертви и загуби. Така е било и у нас, в Азербайджан. И нищо чудно. Нашите историци трябва да го анализират, да сложат всяко нещо на мястото му и да му дадат оценка. Днес ние градим независимата държава Азербайджан. Изграждайки независимата държава Азербайджан, ние винаги оценяваме своето историческо минало, радваме се на постиженията, съжаляваме за загубите и жертвите.

Милли Меджлис на Република Азербайджан днес е правоприемник на Парламента, създаден от Демократичната република. Приемствеността винаги означава голяма отговорност. Приемствеността не значи да повтаряш дадено събитие, каквото е било преди, или да живееш на същото равнище. Всеки правоприемник цени принципа на наследствеността и като правоприемник на даден период или събитие трябва да издигне този строй, този период, това събитие на по-високо ниво. Ние в Азербайджан го правим и имаме големи постижения в тази област.

Смятам, че сегашният Милли Меджлис на Азербайджан носи с чест името на правоприемник, и през изминалите години, особено напоследък, върши много за развитието на независимата азербайджанска държава. За всичко това изразявам уважението си към Вас. Искам да изразя и надежда, че Вие и в бъдеще ще имате високи постижения и ще бъдете достойни за това почетно име.

Днешната реалност в Азербайджан изисква по-тясно единство и солидарност в страната ни. Аз се радвам, че при сегашния демократичен строй в Азербайджан между всички разклонения на властта въз основа на конституционните приниципи са изградени здрави отношения. И това създава за всички нас - и за парламента, и за висшия изпълнителен орган, и за всички изпълнителни и съдебни органи много добри условия за ползотворна работа. Особено ми се иска да отбележа деловите, здрави и принципни отношения между парламента и Президента.

Изказалите се днес народни представители си припомниха и за разприте, каквито имаше в живота на Демократичната република през 1918-1920-те години, за борбата за власт и за случаите, когато по общонационалните интереси биваше нанесен удар заради лични интереси. Имало е такива неща. Ние трябва да си вземаме поука от миналото. Да използваме добрите му страни, които са ни полезни днес, и да не допускаме лошите да се прояват отново.

За жалост през изминалите шест години независимото съществуване на Азербайджан се придружаваше от събития като тези през 1918-1920 година. Но каквито и трудности да ни създаваше това, те не можаха да попречат на успешния напредък на Азербайджан по пътя на държавната независимост, нито ще могат. Независимо от всичко, днес и в бъдеще, и в Мили Меджлис на Азербайджан, и във всички държавни органи, и в нашето общество, сред народа въз основа на здравите принципи, принципите за осигуряване на човешките свободи, на пълното укрепване на плурализма на мненията, на политическия плурализъм, трябва да се установят гражданско единство, гражданска солидарност, народно единство и солидарност.

Ние се трудим и ще продължим да се трудим за това. Уверявам ви, че като Президент на Азербайджан аз смятам това задължения за своя основна задача, и мисля, че в тази област ние ще постигнем много. Но засега ни предстоят големи дела, има и недостатъци, които трябва да ликвидираме. Надявам се, че в резултат на съвместната ни дейност, чрез по-нататъшно развитие на съществуващите днес здрави отношения в Азербайджан и в обществото, и в държавните органи ще се създаде още по-здрава атмосфера, здраво настроение и ние ще постигнем повече единство и солидарност.

Днес още веднъж Ви поздравявам по случай празника и смятам, че специалното обсъждане на 80-та годишнина на демократичната република в парламента на Азербайджан, в Мили Меджлис и провеждането на празничното заседание е много знаменателно събитие. Пожелавам на всички Вас здраве и успехи в работата.

Честит празник!

Вестник "Бакинский рабочий", 28 май 1998 година.