Toespraak van de President van de Azerbeidjaanse Republiek Heidar Alijev bij de officiële receptie ter ere van de Eerste Minister van het Koninkrijk België Jean-Luc Dehaene – 13 april 1998


Geachte Eerste Minister!

Geachte gasten, dames en heren!

Een officieel bezoek aan Azerbeidzjan van de eerste minister van het Koninkrijk België is een belangrijke gebeurtenis in de geschiedenis van de Belgisch-Azerbeidzjaanse relaties. Het officiële bezoek dat vandaag is begonnen, heeft al positieve resultaten opgeleverd. We hadden zeer vruchtbare gesprekken, en tussen de twee landen werden voor de eerste keer heel belangrijke documenten ondertekend. Met name zou ik erop willen wijzen dat tijdens onze gesprekken mijn mening en de mening van de hooggeachte eerste minister over de betrekkingen tussen onze landen, over internationale zaken en over de situatie in Europa en in onze regio, kunt u zeggen, overeenkwamen. Daarmee bevestigden wij dat de samenwerking tussen België en Azerbeidzjan een groot potentieel heeft. Ik heb geen twijfel dat in de toekomst de regeringen van België en Azerbeidzjan deze mogelijkheden gaan gebruiken en onze contacten zich op alle gebieden gaan ontwikkelen.

België is één van de zeer invloedrijke landen van Europa, landen die zijn ontwikkeld  op economische, culturele en wetenschappelijke gebieden. Dit land heeft een oude en rijke geschiedenis. Eeuwenlang vochten de mensen in België voor hun vrijheid en onafhankelijkheid. De proclamatie van België in 1831, haar onafhankelijkheid en de uitvaardiging van de eerste grondwet laten zien hoe dit volk streefde naar vrijheid, democratie en onafhankelijkheid. België heeft als onafhankelijk land en als constitutionele monarchie een lange geschiedenis. Wij bestuderen deze geschiedenis met grote belangstelling en willen graag gebruik maken van de ervaring van de door België afgelegde weg, die ook belangrijk en nuttig kan zijn voor Azerbeidzjan. België is geconfronteerd met veel problemen, ook na haar onafhankelijkheid. De zwaarste, moeilijkste, pijnlijkste periode voor België in de XXste eeuw was de bezetting van het land door nazi-Duitsland. Het volk heeft dat allemaal doorstaan en heeft na de Tweede Wereldoorlog de weg afgelegd van een razend snelle ontwikkeling.

Een land dat een dergelijke geschiedenis heeft en zo'n moeilijke weg heeft afgelegd, kan, hoop ik, nog beter aanvoelen welke moeilijke weg Azerbeidzjan moest afleggen gedurende zijn geschiedenis en met welke obstakels het werd geconfronteerd na zijn onafhankelijkheid. Een land dat door al deze moeilijkheden ging, dat zich onafhankelijk verklaarde, dat een democratie heeft opgebouwd, dat op hoog niveau economische en sociale condities creëerde, is natuurlijk een voorbeeld voor ons op het gebied van de staatsbouw.

Na de onafhankelijkheid, bij de opbouw van de democratische, juridische, seculiere staat, bij het ontwikkelen van de democratie, proberen we ons in de eerste plaats te verrijken met de ervaringen van Europa, en vanuit dit oogpunt is de ervaring van België zeer nuttig voor ons. Wij zijn erg blij dat na de Tweede Wereldoorlog, de bevolking van België in omstandigheden van vrede, welzijn en democratie leeft. Wij wensen vrede en welvaart voor alle volkeren van de wereld. In ons land proberen we ook te zorgen voor vrede, welvaart en geluk van onze burgers. Dit alles dient als een goede basis voor het vaststellen van de toekomstige nog nauwere banden met België. De vandaag gevoerde gesprekken en ondertekende documenten zullen zonder twijfel dienen als een grote stimulans voor onze toekomstige werkzaamheden.

De vaststelling van deze relaties is een bijzondere verdienste van de eerste minister van België, onze hooggeëerde gast. Meerdere keren heb ik ontmoetingen gehad met onze geachte gast, de eerste minister van België, en elke keer voelde ik zijn grote interesse in Azerbeidzjan. En ook vandaag heeft onze gast tijdens onze bijeenkomsten en gesprekken, een grote belangstelling voor Azerbeidzjan laten zien en deed hij nogmaals inspanningen voor de ontwikkeling van de betrekkingen tussen Azerbeidzjan en België. Ik ben er zeker van dat onze vergaderingen, onderhandelingen en de ondertekende documenten zeer nuttig zullen zijn voor de ontwikkeling van onze toekomstige betrekkingen. Wij  wensen oprecht deze ontwikkeling van de Belgisch-Azerbeidzjaanse betrekkingen op alle gebieden en wij gaan daar alles voor doen.

Gelieve de glazen te heffen ter ere van het Koninkrijk België, ter ere van het volk van België, ter ere van de regeringen van België en ter ere van de Eerste Minister van België, onze zeer gewaardeerde gast.

Hartelijk dank! Op uw gezondheid!

Krant 'Bakinsky rabochiy', 16 april 1998

Korte teksten

Azərbaycan - Avropa

Algemene historische achtergrondinformatie

Azərbaycan - Avropa

Historische achtergrondinformatie

Azərbaycan - Avropa