Azərbaycan - Avropa


Azərbaycan - Almaniya münasibətləri
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Almaniya Federativ Respublikasına rəsmi səfəri (1-4 iyul 1996-cı il)
Azərbaycan - Avstriya münasibətləri
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Avstriya Respublikasına rəsmi səfəri (3-6 iyul 2000-ci il)
Azərbaycan - Fransa münasibətlərinə dair ümumi tarixi arayış
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Fransa Respublikasına ilk rəsmi səfəri (19-22 dekabr 1993-cü il)
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Fransaya ikinci rəsmi səfəri (13-15 yanvar 1997-ci il)
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Bolqarıstan Respublikasına rəsmi səfəri (29-30 iyun 1995-ci il)
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Fransa Respublikasına rəsmi səfəri (23-27 yanvar 2001-ci il)
Azərbaycan Respublikası - Belçika Krallığı münasibətləri
Azərbaycan - Bolqarıstan münasibətləri
Azərbaycan - Böyük Britaniya münasibətləri
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığına rəsmi səfəri (22-25 fevral 1994-cü il)
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığına rəsmi səfəri (19-24 iyul 1998-ci il)
Azərbaycan - Estoniya münasibətləri
Azərbaycan - İtaliya münasibətləri
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin İtaliyaya rəsmi səfəri (25-27 sentyabr 1997-ci il)
Azərbaycan-İsveçrə münasibətləri
Azərbaycan - Polşa münasibətləri
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Polşaya rəsmi səfəri (1997-ci il 26-28 avqust)
Azərbaycan - Latviya münasibətləri
Azərbaycan - Rumıniya münasibətləri
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Rumıniya Respublikasına rəsmi səfəri (1-2 iyul 1995-ci il)
Azərbaycan - Slovakiya münasibətləri
Azərbaycan - Vatikan münasibətləri
Azərbaycan - Yunanıstan münasibətlərinə dair ümumi tarixi arayış
Azərbaycan-Norveç münasibətləri
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Norveçə rəsmi səfəri (24-27 aprel 1996-cı il)