Eesti Vabariigi President Tema Ekstsellents härra Lennart Meri - 24.veebruaril 1995.aastal


Teie Ekstsellents!

Õnnitlen südamlikult Teid ja kogu Eesti Vabariigi sõbralikku rahvast isiklikult ja aserbaidžaani rahva nimel Teie riigi rahvuspüha - Iseseisvuspäeva puhul. Soovin Teie riigile rahu ja progressi.

Loodan, et sõprussuhted Aserbaidžaani ja Eesti vahel ning koostöö areneb meie rahvaste heaolu nimel.

Lugupidamisega

Geidar Alijev

Aserbaidžaani Vabariigi president