Aserbaidžaani presidendi Geidar Alijevi ava-ja lõppsõna Bakuu-Tbilisi-Džeihan torujuhtme Peamise Eksport projektile allakirjutamise tseremoonial. 17.oktoobril 2000 aastal.


scotch egg
scotch egg
scotch egg
scotch egg
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb

Lugupeetud daamid ja härrad! 

Homme, 18.oktoobril - on Aserbaidžaani Konstitutsiooni akti, riiklikust iseseisvumisest, vastuvõtmise üheksas aastapäev. 9 aastat tagasi, peale Konstitutsiooniakti vastuvõtmist, omandas Aserbaidžaan oma iseseisvuse ja juba 9 aastat elab kui sõltumatu riik. Õnnitlen Teid, kogu meie rahvast selle pidupäeva puhul. Õnnitlen Aserbaidžaani Iseseisvuse päeva puhul! Soovin aserbaidžaani rahvale rahu, heaolu, soovin seda, et meie riigi iseseisvus kestaks igavesti. 

Täna oleme siia kogunenud tänu ajaloolisele sündmusele. Nagu me teame, 1994. aasta septembris kirjutati alla paljude suurte naftafirmade poolt esimesele lepingule ühiseks koostööks rikkalike naftamaardlate kasutuselevõtmises Kaspia mere Aserbaidžaani sektoris. Sellest ajast peale tegeleme me selle lepingu juurutamisega. Seega, on alanud Aserbaidžaani uus nafta strateegia. «Sajandi Leping» on aserbaidžaani rahva vabaduse ja riikliku iseseisvuse tulemus.

Täna, koos piiritu uhkusega, saame me öelda, et allakirjutatud naftaleping viiakse järjekindlalt ellu ja sellel saavad olema vastavad tulemused.

Esimene leping avas kogu maailmale tohutud nafta- ja gaasivõimalused Kaspia merel. Käesolevaks ajaks on Aserbaidžaanis alla kirjutatud 20-le suurele naftalepingule.

«Sajandi lepingus» - lepingus, ühise koostöö rikkalike naftamaardlate, «Azeri», «Tširag» ja sügava vee piirkonna «Günešli» Kaspia mere Aserbaidžaani sektoris kasutusele võtmises ja nägi ette koostööd Aserbaidžaani Riikliku Naftakompanii ja 11.välisriigi naftakompanii vahel. See koostöö realiseerub edukalt. 1997 aastal ammutati «Tširagi» maardlas naftat. Naftat, mida saadakse sellest maardlast, eksporditakse maailma turgudele. Seega, me näeme praktilisi resultaate meie poolt alla kirjutatud lepingutest.

Loomulikult, pidades silmas seda, et sellise lepingu realiseerimisel oli ette näha suure koguse nafta ammutamine, oli vaja ka selles lepingus kavandada selle nafta eksport maailma turgudele. Seepärast oli plaanitud erinevate naftajuhtmete ehitamine s.h. Bakuu-Tbilisi-Džeihan Peamise Eksport torujuhtme rajamine, et eksportida esimese lepingu alusel ammutatud naftat maailma turgudele. 

Sellest ajast saati, alates 1994 aastast, koos välismaiste naftakompaniidega tegime väga suurt koostööd, et luua Põhiline Eksport naftajuhe - torujuhe Bakuu - Džeihan, mille järel me nimetasime seda Bakuu - Tbilisi - Džeihan`i juhtmeks. 

Nagu teada, sattus meie töö selles suunas silmitsi väga suure takistustega ja paljude raskustega. Paljud väitsid, et sellise ekspordi torujuhtme ehitamine on ebareaalne. Igatahes läinud aastatel naftatoru Bakuu - Tbilisi - Džeihan oli tähelepanu keskmes kogu maailma üldsuse ees. Aga meie: Aserbaidžaan, Türgi, Gruusia, kes osalevad naftakompaniide konsortsiumis, tegelesime järjekindlalt naftajuhtme Bakuu - Tbilisi - Džeihan ehitamise küsimusega, pidasime lahinguid ja võitlusi ning me saavutasime selle. 

Kogu meie töö tipuks on Istanbuli tippkohtumise ajal, novembris 1999.aastal, allkirjastatud OSCE kokkulepe. Nimetatud lepingule kirjutasid alla: Aserbaidžaani Vabariigi President, Türgi Vabariigi President Gruusia President, Kasahstani President. Sellele lepingule kirjutas alla ka Ameerika Ühendriikide President härra Bill Clinton.

Seega, meie aastate pikkune töö lõppes sellise poliitilise dokumendi vastuvõtmisega. Aga periood, mis on möödunud sellest ajast tänaseni, ei olnud kerge, kuna sellega kaasnes erinevaid arvamusi, mis olid seotud ehitusega, teiste äriliste ja tehniliste küsimustega seoses naftajuhtmega Bakuu - Tbilisi - Džeihan. Need erinevad arvamused leidsid aset isegi konsortsiumi kuuluvate ettevõtete vahel. Nii, et ka selles valdkonnas oli vaja teha palju tööd. 

Seda tööd sai tehtud Aserbaidžaani, Türgi, Gruusia ja nende pädevate asutuste poolt. Ameerika Ühendriigid, nende valitsus toetas ka pidevalt seda protsessi. Saavutati kokkulepped kõikides tehnilistes ja kommertsküsimustes.

Selle tulemusena Aserbaidžaani Riiklik Naftafirma ja firmad, mis kuuluvad Aserbaidžaani rahvusvahelise tegevusega äriühingu koosseisu, valmistasid ja koostasid koos kommerts-tehnilise kokkuleppe Peamise Eekspordi Naftajuhtme Bakuu - Tbilisi - Džeihani ehitamiseks. Täna oleme siia kogunenud selleks, et nendele lepingutele alla kirjutada. 

Nähakse ette allkirjastada see kokkulepe täna Aserbaidžaanis, tema pealinnas - Bakuus, homme - Gruusias, Tbilisis ja ülehomme - Türgis. Kokkulepetele allakirjutamine avab loomulikult selles valdkonnas uue etapi ja algab praktiline Peamise Ekspordi Naftajuhtme Bakuu - Tbilisi - Džeihan ehitus. 

Lõpukõne 

Lugupeetud daamid ja härrad, sõbrad! 

Täna me mõtleme kõik sellest, et on toimumas ajalooline päev ja ajaloolised minutid. 

Kui septembris 1994 Aserbaidžaanis kirjutati alla esimesele naftalepingule, siis me kogesime piiritut uhkust ja õnne, me nägime selles suunas suurepärast Aserbaidžaani tulevikku. 

Nagu teada, oli inimesi, kes suhtusid kahtlevalt sellesse, olid ja on neid, kes ei uskunud, vaid segasid edasiminekut. Käesolev leping tekitas Aserbaidžaanis ja väljaspool riiki ühelt poolt armukadedust ja teiselt poolt rahulolematust. Aga aserbaidžaani rahvas, igatahes valdav osa temast, hindas seda sündmust kui ajaloolist, kui kõige tähtsamat, kõige olulisemat asja tuleviku jaoks meie iseseisva riigi jaoks. 

Järgnev periood oli meie jaoks raske. Meile on avaldatud suurt survet väljastpoolt. Ajakirjanduses ja mitmetes riikides avaldatud ajalehtedes publitseeriti erinevaid arvamusi selle kohta - enamuses olid need vastuolulised. Seega, taheti külvata kahtlusi meie poolt tehtavale tööle nii rahvusvahelise avalikkuse ees kui ka Aserbaidžaanis. 

Meie vaenlased nii välismaal, kui ka riigis sees said hästi aru, et see leping on üks olulisemaid sündmusi tugevdamaks Aserbaidžaani iseseisvust. Pole juhus, et päev hiljem pärast käesolevale lepingule allakirjutamist, pandi Aserbaidžaani vastu toime suur provokatsioon. Väga ohtlikud kurjategijad, kes kandsid karistust rahvusliku julgeoleku ministeeriumi isolaatoris, põgenesid sealt erinevate jõudude abiga ja Aserbaidžaanis tekkisid teatud ebastabiilsuse võimalused. Nädal pärast seda pandi Aserbaidžaanis toime terroriakt kahe riigitegelasest poliitiku vastu, nad tapeti. 

Loogiliseks jätkuks sellele 3-4 septembril 1994 aastal sooritati Aserbaidžaanis, relvastatud riigipöörde katse. Me ajasime selle katse nurja tänu meie rahva ühtsusele, meie inimestele, meie rahva võimule. Aga Aserbaidžaani sisemised ja välised vaenlased sepistasid jätkuvalt takistusi meie riigi sõltumatu poliitika, tema sõltumatu arengu vastu. 

Kuus kuud hiljem üritati Aserbaidžaanis taas läbi viia relvastatud riigipöördekatse. Seda juhiti välismaalt, koos riigis tegutsevate kuritegelike jõududega. Kahjuks osalesid selles riigipöördekatses aktiivselt ka täna opositsioonis olevad mõned poliitilised parteid. Me hoidsime uuesti ära selle riigipöördekatse. Voolas veri, olid šehhiidid, aga me purustasime need jõud, kes astusid iseseisvuse ja Aserbaidžaani riikluse vastu.

Järgnevatel aastatel Aserbaidžaan puutus taas kokku paljude raskustega. Seda kõike Te teate. Kõigil sellel on üks põhjus. Nii välised kui ka sisemised vaenlased nägid, et Aserbaidžaan elab nagu iseseisev riik, meie riigi iseseisvus tugevneb päev-päevalt, meie vabariigi uus naftastrateegia annab tunnistust suurest tulevikust. Need inimesed läksid seda jubedat teed seepärast, et seda kõike peatada, nõrgestada Aserbaidžaani ja haarata meie riik üksikute kuritegelike gruppide valdusesse. 

Möödunud aastatega oleme läbinud väga raske tee, päästsime aserbaidžaani rahva paljudest ohtudest ja kaitsesime oma iseseisvust, meie riigi riiklust. Aserbaidžaani majanduse arenguks teostasime me järjekindlalt riigi naftastrateegiat. 

Siin räägiti ka sellest, et naftajuhtme ehitusel Bakuu - Tbilisi-Džeihan on ka peamine osa meie riigi naftastrateegias. Kõik meile tehtud provokatsioonid ja surved väljastpoolt - kukkusid läbi. Viimastel aastatel on läbi viidud igasugust propagandat , millega tehti provokatsioone Peamise Ekspordi Naftajuhtme Bakuu - Tbilisi - Džeihan`i vastu. Siiski on meie tahe, majandus ja välispoliitika sõltumatu, demokraatliku Aserbaidžaani poliitika, tema koostöö suuremate riikidega üle maailma, nende naftaettevõtetega - kõik see on võimaldanud meil jõuda tänasesse päeva.

Seega Peamise Ekspordi Torujuhtme Bakuu - Tbilisi-Džeihan ehitus on läinud okkalist teed mööda. Aga kõik näevad täna, et oleme edukalt läbinud selle tee. Meie - Türgi Vabariigi, Gruusia, Aserbaidžaani ühistegevuse tulemusena, jätkuvalt Ameerika Ühendriikide toetusega, läbisime edukalt koos selle raske tee ja juba täna kirjutasime alla viimasele lepingule. 

Nüüd avaneb uus etapp. Täna, siin tehtud avaldused, eriti David Woodward`i avaldus, annab tunnistust sellest, et me jätkame praktilist tööd ja see praktiline töö saab edukalt tehtud ning 2004. aastal Kaspia mere nafta voolab Põhiline Eksport Naftajuhtme Bakuu - Tbilisi - Džeihan`i kaudu juurde Vahemere äärde. Me usume seda. 

Me kõik koos - Türgi, Gruusia, Aserbaidžaan ja välismaiste naftakompaniide esindajad, Ameerika Ühendriikide toel, realiseerime ka tulevikus seda programmi edukalt. 

Neile, kes tahavad takistada meie üritust - nii siseriiklikult kui ka välismaal - ma soovitan õigesti hinnata sõltumatu Aserbaidžaani riigi poolt viimase 7 aasta jooksul läbitud rasket, kuid väga edukat teed ja teha enda jaoks õiged järeldused. 

Kogu seda tööd me teeme Aserbaidžaani majanduse arendamiseks. Kogu seda tööd me teeme selleks, et parandada Aserbaidžaani rahvaheaolu. Kogu seda tööd me teeme ju Aserbaidžaani parema homse nimel. Me teeme seda tööd pikaajalise koostöö nimel erinevate riikidega. Nii et ma olen kindel, et see meie töö on edukalt ellu viidud. 

Ma õnnitlen Aserbaidžaan rahvusvahelist operaatorfirmat, Aserbaidžaani Riiklikku Naftafirmat, Aserbaidžaani riiki, Valitsust, kogu aserbaidžaani rahvast seoses nende dokumentide allakirjutamisega. 

Anname teatepulga Gruusiale, siis - Türgile. Ma palun härra Woodward`il anda edasi meie tervitused, minu eriline tervitus, minu lugupidamine ja austus Gruusia Presidendile, minu sõbrale Eduard Ševardnadze`le ja kogu gruusia rahvale. 

Saatke meie tervitused ja parimad soovid Türgi Vabariigi Presidendile, austatud Ahmet Nedžtet Serezu`le, härra Türgi Vabariigi peaministrile, austatud Bülend Edževit`ile, vennalikule türgi rahvale.

Veel kord palju õnne Teile kõigile ja soovin kõigile edu sellel teel.