"ენი"


ნავთობისა და გაზის იტალიური კომპანია. შეიქმნა 1953 წელს იტალიის მთავრობის მიერ. 1990 წელს მოხდა მისი ნაწილობრივი პრივატიზაცია.