ფიზული


რაიონი აზერბაიჯანის ტერიტორიის სამხრეთ ნაწილში. ტერიტორია 1386 კვ.კმ. ოკუპირებულია სომხეთის სამხედრო ფორმირებების მიერ 1993 წლის 23 აგვისტოს.