"შაჰდენიზი"


კასპიის ზღვის აზერბაიჯანის სექტორის ნახშირწყალბადებით მდიდარი საბადო.