შავი ზღვის ეკონომიკური თანამშრომლობის ორგანიზაცია


შეიქმნა 1992 წელს 11 ქვეყნის მიერ. ორგანიზაციაში შედიან: აზერბაიჯანი, ალბანეთი, სომხეთი, ბულგარეთი, საბერძნეთი, საქართველო, მოლდავეთი, რუსეთის ფედერაცია, რუმინეთი, თურქეთი, უკრაინა. ორგანიზაციის სამდივნო მდებარეობს სტამბულში. ორგანიზაციის მიზანია წევრ ქვეყნებს შორის შეთანხმებულ სფეროებზე ცალმხრივი და მრავალმხრივი შეთანხმებების გაფართოება.