სკვითების სამეფო


უძველესი აღმოსავლური ისტორიული წყაროები იუწყებიან,რომ VII საუკუნის 70-იან წლებში დაფუძნებული სვკითების სამეფო რამდენიმე ათწლეულის მანძილზე წინა აზიის სამხედრო -პოლიტიკურ ცხოვრებაში მნიშვნელოვან როლს თამაშობდა. იშქუზის (სკვითების) ქვეყანა მდინარე მტკვრის შუა დინებისა და ურმიის ტბის გარშემო მანას ტერიტორიებს შორის მდებარე პროვინციებს მოიცავდა.ჩვ.წ.ა. VI-საუკუნის 90-იან წლებში სკვითების სამეფო ძლიერ სახელმწიფოდ ითვლებოდა.“ სკვითების სამეფო“ აზერბაიჯანის ზონაში შედარებით სტაბილურ ტერიტორიად ითვლებოდა. ამ სამეფომ სულ ცოტა 80 წელი იარსება. წინა აზიაში „სკვითების სამეფოს„ სრულ

მბრძანებლობას, შეიძლება ითქვას,რომ VII საუკუნის 20- იანი წლების ბოლოს, ან 10 -იანი წლების დასაწყისში მოეღო ბოლო.აზიაში ახალი ძალები,მადალილები გაჩნდნენ. სამეფო გაუქმებული იყო, მაგრამ სკვითური მოსახლეობის დაჯგუფებები -„სკვითები“ ,„ორთოკორიბანტები“ და „ საქასენელები“ აზერბაიჯანის მიწებზე ცხოვრებას განაგრძობდნენ.