ტრანსკავკასიური გაზსადენი


გაზსადენი, რომელიც განკუთვნილია შუა აზიის გაზის ტრანსპორტირებისთვის კასპიის ზღვის გავლით აზერბაიჯანიდან საქართველოში და თურქეთში, იქიდან კი ევროპაში.