ნავთობსადენი ბაქო - ნოვოროსიისკი


ნავთობის მილსადენი, რომლითაც 1997 წლიდან ხდება აზერბაიჯანის ნავთობის ტრანსპორტირება საზღვარგარეთის ბაზარზე რუსეთის ტერიტორიის გავლით. წლიური გამტარუნარიანობა შეადგენს 17 მილიონ ტონას, სიგრძე - 1411 კმ, პროექტის ღირებულება - 600 მილიონი აშშ დოლარი.