ნავთობის საბადოები "აზერი", "ჩირაგი", "გიუნეშლი"


კასპიის ზღვის აზერბაიჯანის სექტორში მდებარე 3 საბადო ნახშირწყალბადებით მდიდარი მარაგით. ამ საბადოების ნავთობის მარაგი შეადგენს დაახლოებით 740 მილიონ ტონას.