გორის სამასწავლებლო სემინარია


საშუალო პედგოგიური სასწავლო დაწესებულება, რომელიც ამზადებს დაწყებითი კლასების მასწავლებლებს ძირითადად ამიერკავკასიის ადგილობრივი მოსახლეობიდან. გაიხსნა 1876 წელს საქართველოს ქალაქ გორში.