აზერბაიჯანის სახელმწიფო სანავთობო ფონდი


სტრუქტურა, რომელიც შეიქმნა ნავთობიდან მიღებული შემოსავლების შენახვისა და მათი მიზნობრივად ხარჯვის მიზნით.