"ინპექსი"


იაპონიის ნავთობკომპანია. აქვს 10% წილი "საუკუნის კონტრაქტში".