ნავთობსადენი ბაქო - სუფსა


ნავთობის მილსადენის მარშრუტი, რომლითაც 1999 წლიდან ხდება აზერბაიჯანის ნავთობის ტრანსპირტირება მსოფლიო ბაზარზე საქართველოს ტერიტორიის გავლით. წლიური გამტარუნარიანობა შეადგენს 6,5 მილიონ ტონას, სიგრძე - 970კმ, პროექტის ღირებულება - 565 მილიონი აშშ დოლარი.