"საუკუნის კონტრაქტი"


საერთაშორისო შეთანხმება კასპიის ზღვის აზერბაიჯანის სექტორში მდებარე ნავთობისა და გაზის რესურსების დამუშავების შესახებ, რომელსაც ხელი მოეწერა 1994 წლის 20 სექტემბერს.