ნავთობსადენი ბაქო-თბილისი-ჯეიხანი


ნავთობსადენი აზერბაიჯანის ნავთობის ტრანსპორტირებისათვის ევროპაში. სიგრძე - 1773 კმ. გადის აზერბაიჯანზე (449 კმ), საქართველოზე (235 კმ) და თურქეთზე (1059 კმ). პროექტის ღირებულება შეადგენს 4 მილიარდ დოლარს.