ეუთო


ევროპის უსაფრთხოებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაცია, მსოფლიოში უდიდესი რეგიონალური ორგანიზაცია, რომელიც დაკავებულია უსაფრთხოების საკითხებით. მასში გაერთიანებულია 56 ქვეყანა.