რკინიგზა ბაქო-თბილისი-ყარსი


სარკინიგზო ხაზი, რომელიც აკავშირებს აზერბაიჯანს და თურქეთს საქართველოს გავლით. საფუძველი ჩაეყარა 2007 წლის 21 ნოემბერს აზერბაიჯანის, საქართველოს და თურქეთის პრეზიდენტების მონაწილეობით.