სალართა სახელმწიფო


სალართა სახელმწიფოს(941-983) 941 წელს მარზბან იბნ მუჰამედის მხრიდან დაედო საფუძველი . სწორედ მისი მეფობის პერიოდში სალართა სახელმწიფოს საზღვრები სააჯთა სახელმწიფოს უმაღლესი განვითარების პერიოდის ზღვარს ემთხვევა. შეიძლება ითქვას,რომ მარზბან იბნ მუჰამედი,

რომელმაც მთელი აზერბაიჯანი ჩაიგდო ხელში,სომხეთშიც გაბატონდა, შირვანშაჰები წინათ თუ საჯებს უხდიდნენ ხარკს,ახლა აიძულა რომ მათთვის ეხადათ.ამრიგად,სალარების ბატონობის ქვეშ მოქცეული ტერიტორიების საზღვრები ჩრდილოეთით დერბენდამდე წვდებოდა. სალართა სახელმწიფოს არსებობას რავადების მხრიდან 981 წელს მოეღო ბოლო. დედაქალაქი არდაბალი იყო.